SnoerGlas har leveret integreret arkitektonisk solafskærmning til Bistrup Kirke
Dynamisk solbeskyttelsesglas fra SageGlass på Lidl's fremtidige butikker
DSG leverer glas til altanerne på Thors Tårn i Randers
Glaseksperten leverer eksklusive glasløsninger til Hotel Villa Copenhagen

Intet krav om 3-lag glas i vinduer i BR18, version 2021

Aktuelle artikler på Glasfakta

Indvendig kondens har flere årsager
Tænk indeklima ind i planlægningen
Brændeovnsglas kan klare op til 1200 grader
Glasindustrien: Personsikkerhedsglas i boligen

Seneste artikler

Dagslys og glas i nye konstruktioner

Det er vigtigt at fremhæve, at et korrekt glasvalg kan skabe god komfort og et godt indeklima i boliger, mens et forkert glasvalg kan give et dårligt indeklima, selvom gældende retningslinjer som for
Læs mere her...

Sikkerheden er på spil ved sprinkling af glasvægge

Sprinkling af glas som erstatning for passiv brandsikring vinder frem i byggeriet. Hos Vetrotech, der er eksperter i brandmodstandsdygtige glas, advarer de mod løsningen, som ikke er dokumenteret og b
Læs mere her...
Kræver login

Der mangler et ”redskab” til at beskrive farver i glas

Når man skal vælge glas til vinduer og facader, mangler der et redskab til at beskrive de forskellige farver, der er i glas, og hvordan glasset påvirker farverne i rummet. Alt glas har en farve, og
Læs mere her...

Opalglas findes i flere forskellige farver

Opalglas er oftest hvidt (mælkehvidt), det er ugennemsigtigt men gennemskinneligt glas. Udover den hvide farve findes opalglas i flere forskellige farver. Opalglas blev fremstillet i Venedig i det
Læs mere her...

Belægninger/coatninger med forskellige funktioner

Der er mange forskellige belægnings-teknologier og belægningerne giver forskellige funktioner. CVD Chemical vapor deposition også benævnt pyrolytisk dvs. ”on-line” på det varme glas direkte i floa
Læs mere her...

Glasoverfladens egenskaber gennem belægninger

Glasoverfladen kan have mange forskellige egenskaber, som enten er iboende i det aktuelle glas eller tilført evt. som belægning eller behandling (fx ætset eller varmebehandlet: som fx hærdet) Iboen
Læs mere her...

Hvornår kom der regler om brug sikkerhedsglas i Danmark?

Det var først i bygningsreglementet fra 1977, der i Danmark blev stillet krav om anvendelse af sikkerhedsglas i byggerier. Nedenfor har vi vist en oversigt, der kronologisk viser bygningsreglemente
Læs mere her...

Elektrokrome Smart glas

Med Smart Glas kan man styre mængden af lys, og varme, der passerer igennem glasset. Smart glas til vinduer i bygninger giver enkeltpersoner mulighed for at justere lyset, der passerer gennem glasru
Læs mere her...

DSG leverer glas til altanerne på Thors Tårn i Randers

Spektakulær montage af altaner til 19 etagers unikt højhus Thors Tårn er et højhus ved Thors Bakke i Randers. Højhuset er opført i hvide betonelementer og kommer til at rumme forskellige boligtyper
Læs mere her...
Kræver login

3-lagsruder i praksis

En 2-lags rude med energibelægning og argonfyldning kan være tilstrækkelig for at opfylde de energimæssige krav til vinduet. Belastninger på glas og fuger Belastningen på en 3-lags rude både målt
Læs mere her...

CE-mærkning og Byggevareforordningen

På en lang række byggevarer herunder glas stilles der krav til, at byggevaren skal være CE-mærket. I maj 2010 vedtog Erhvervsministrene i EU, at Byggevaredirektivet (CPD: Construction Products Direct
Læs mere her...

Tagvinduer, ovenlysvinduer en gennemgang af de forskellige typer

Tagvinduer ovenlysvinduer, hvad er hvad? Et tagvindue forstås som et (for det meste tophængt) vindue, der anvendes i en tagflade, og som tidligere havde en max størrelse svarende til 9 teglsten. Tagv
Læs mere her...

Fuglevenlige glas

Gennemsigtigheden og refleksionen af glas gør vinduer og facader farlige for fugle Vegetation og himmel spejles i glas og i nogle tilfælde kan fugle ikke se glasset, de flyver derfor mod glasset og k
Læs mere her...

Glas til køretøjer i henhold til BEK nr. 1050 af 17/10/2019

Uddrag af Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr BEK nr. 1050 af 17/10/2019 Transport- og Boligministeriet. Uddraget omhandler de punkter, der vedrører ruder, lys og
Læs mere her...

Arkitektonisk solafskærmning og et forbedret indeklima i Bistrup Kirke

Bistrup Kirke fik solafskærmning i nye ruder og sænkede derved temperaturen i kirkerummet. SnoerGlas stod for den komplicerede opmåling og montering af de i alt 72 MicroShade ruder i et projekt, der s
Læs mere her...

Er der krav om 3 lag glas i vinduer i BR18?

Med indførelsen i BR18 af de nye krav til den danske særregel om komponent krav til vinduer fra 2021, er der ikke krav om 3-lags termoruder efter 1/2-21. A-mærkede vinduer med 2-lag På hjemmesiden
Læs mere her...

Interiør, glas til kreative løsninger indenfor møbler og design

Der findes et omfattende udbud af glas, der kan anvendes til kreative og individuelle design af møbler og interiører. Glas kan leveres med forskellige overflader, forskellige grader af gennemsigtighed
Læs mere her...

BR18 Brand, Bygningsreglementets kapitel 5

Vejledningsteksten fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til BR18’s kapitel 5 om brand er ganske omfattende. Vejledningen består af en generel del samt en række bilag, der beskriver præ-acceptered
Læs mere her...

Terrorsikring af byggeri

Glas kan indgår i perimeter-, skal- og cellesikring, som en del af terrorsikringen Glasvalget skal beskrives sammen med andre funktionskrav mht energi, indeklima, tyveri, personsikkerhed og brandsikr
Læs mere her...

Undgå gennemstyrtning ved tagarbejde

Manglende sikring mod gennemstyrtning er stadig et gennemgående arbejdsmiljøproblem på landets byggepladser, men ulykkerne kan undgås, når arbejdsgiverne i samarbejde med de ansatte planlægger arbejde
Læs mere her...

Sikringskataloget fra Forsikring & Pension

Sikringskataloget er et vigtigt hjælpeværktøj for forsikringsselskaber og alle, der projekterer, udfører eller benytter mekanisk sikring, det gælder forsikringsmedarbejdere, rådgivere indenfor sikring
Læs mere her...

Sprosser i energiruder og mindre vinduer

Et af de vigtigste elementer i et hus er vinduerne. Både hvad angår udseende, men også i forhold til lysindfald og energiforhold (varmetab og overophedning). Selve konstruktionen af vinduet har æn
Læs mere her...
Kræver login

U-værdi i termoruder, glastykkelser

Afstanden mellem glassene, og om det er luft eller gas, og hvilken gas man fylder i rummet mellem glassene, har betydning for termorudens U-værdi. Isoleringsevenen (U-værdi W/m²K) i en termorude af
Læs mere her...
Kræver login

Energirammer Eref BR18

Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel belysning. I BR18 er teksterne for kravene i BR ændret flere gange
Læs mere her...

Forbedrede funktionsglas giver nye muligheder

Glas kan forbedre energieffektiviteten Moderne glasfacader er mere energieffektive end de uigennemsigtige facader af materialer som sten og beton, da de giver mulighed for regulering af solenergi (g
Læs mere her...

Anbefaling om personsikkerhedsglas i boligen

Der sker flest skader med glas i og omkring boligen Brugen af personsikkerhedsglas i form af hærdet og/eller lamineret glas i privatboliger har hidtil ikke været et entydigt krav i Bygningsreglemente
Læs mere her...

Dichroic glas

Dichroic stammer fra græsk og betyder to farver - di for to og chroma for farve Dichroic glas er glas, der ændrer farve afhængigt af sollyset, betragtningsvinkel og baggrund. En farve reflekteres og
Læs mere her...

Intet krav om 3-lag glas i vinduer i BR18, version 2021

2021 udgaven af BR18 er trådt i kraft og fra 1. februar inklusive den danske særregel om komponent krav til vinduer. Betyder det så, at der nu er krav om 3-lags termoruder? Svaret er nej! Efter off
Læs mere her...
Kræver login

Brandbeskyttende glas kan indgå i brandbeskyttende bygningsdele

I modsætning til almindeligt glas, som springer under en brand, forbliver brandbeskyttende glas helt. Det holder flammer og røggasser tilbage og sørger for, at temperaturen på den anden side af glass
Læs mere her...
Kræver login

Varmkant, kantkonstruktioners betydning for vinduet

En forbedring af et vinduets U-værdi kan ske ved, at anvende et afstandsprofil med lavere ækvivalent varmeledningsevne. Dette medfører, at den lineære transmissionskoefficient bliver mindre med en bed
Læs mere her...
x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev