Dynamisk glas fra SageGlass på den franske pavillon på Expo Dubai
Energirigtigt 3-lagsvindue i en smal 2-lagsramme med et minimalistisk udtryk fra Glaseksperten
Eksklusivt glasværn til altaner på Fjordbrynet leveret af DSG Industri
SnoerGlas har leveret integreret arkitektonisk solafskærmning til Bistrup Kirke

Energistyrelsens ”Bygningspulje” bruger nu Energiklasse 1 og Energiklasse 2 for facadevinduer og døre.

Intet krav om 3-lag glas i vinduer i BR18, version 2021

Aktuelle artikler på Glasfakta

Indvendig kondens har flere årsager
Tænk indeklima ind i planlægningen
Brændeovnsglas kan klare op til 1200 grader
Glasindustrien: Personsikkerhedsglas i boligen

Seneste artikler

Hærdet værn-glas til Al Innovation House leveret af DSG Industri A/S

DSG Industri A/S har leveret 1010.2 (20,76mm) klart hærdet lamineret glas med klar EVA folie til Al Innovation House i Dandy Business Park i Vejle Børkop Industriservice A/S har stået for design, b
Læs mere her...

Emissionsfaktor

Emissionsfaktor er energiglassets evne til varmerefleksion. Glassets belægning afgør, hvor stor en del af varmen, der kan reflekteres væk fra glasset. Isoleringsevenen (U-værdi W/m²K) i en termor
Læs mere her...
Kræver login

3-lagsruder i praksis

En 2-lags rude med energibelægning og argonfyldning kan være tilstrækkelig for at opfylde de energimæssige krav til vinduet. Belastninger på glas og fuger Belastningen på en 3-lags rude både målt
Læs mere her...
Kræver login

Der mangler et ”redskab” til at beskrive farver i glas

Når man skal vælge glas til vinduer og facader, mangler der et redskab til at beskrive de forskellige farver, der er i glas, og hvordan glasset påvirker farverne i rummet. Alt glas har en farve, og
Læs mere her...

Glashylder - hvor meget vægt kan de bære

Hylder af glas kan holde til meget, men når de overbelastes, revner de uden varsel. Glashylder er ofte det sidste trin i monteringen i et skab eller i et udstillingsvindue. Men hvor meget vægt kan
Læs mere her...

Jellingestenene står beskyttet i hver sin glasmontre

De over tusinde år gamle sten står beskyttet mod vejrliget i to glasmontre I Jelling ligger to historiske og kendte runesten, Jellingestenene. Jellingestenene blev rejst af kongerne Gorm den Gamle
Læs mere her...

LCA - Life Cycle Assesment

Produkter er en væsentlig faktor i forsøgene på at nedbringe den samlede menneskeskabte miljøpåvirkning. LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment - på dansk kaldet livscyklusvurdering. LCA er e
Læs mere her...

Sikkerhedsglas, brudmønstre

Prøvningsmetode giver klassifikation afhængig af brudmønster, faldhøjder og pendulvægt. Personsikkerhed Både hærdet og lamineret glas kan prøves som personsikkerhedsglas. Når almindeligt glas
Læs mere her...

Belægninger/coatninger med forskellige funktioner

Der er mange forskellige belægnings-teknologier og belægningerne giver forskellige funktioner. CVD Chemical vapor deposition også benævnt pyrolytisk dvs. ”on-line” på det varme glas direkte i floa
Læs mere her...

Glasoverfladens egenskaber gennem belægninger

Glasoverfladen kan have mange forskellige egenskaber, som enten er iboende i det aktuelle glas eller tilført evt. som belægning eller behandling (fx ætset eller varmebehandlet: som fx hærdet) Iboen
Læs mere her...

Iriserende glas

Iriserende glas har en regnbueskinnende overflade Det iriserende glas fremstilles ved at man først opvarmer glasset og bagefter sprøjter metalsalte ud over overfladen. Det kan være tinklorid (SnCl2),
Læs mere her...

Energistyrelsen indfører nye Energiklasser for vinduer

Bygningspuljen åbnede for nye tilskudsansøgninger den 7. april 2021. Boligejere kunne igen søge tilskud til energiforbedringer og konvertering af varmeanlæg i helårsboliger. Der var i denne omgang af
Læs mere her...
Kræver login

Varmkant, kantkonstruktioners betydning for vinduet

En forbedring af et vinduets U-værdi kan ske ved, at anvende et afstandsprofil med lavere ækvivalent varmeledningsevne. Dette medfører, at den lineære transmissionskoefficient bliver mindre med en bed
Læs mere her...

Overfangsglas et glas med flere farvelag

Overfangsglas er glas, der er overtrukket med et eller flere lag glas i anden kvalitet eller farve. På tysk: Überfangglas. På engelsk: Flashed glass Det bedst kendte overfangsglas er opalglas
Læs mere her...

Dynamisk glas fra SageGlass på Expo Dubai

Saint-Gobains dynamiske glas fra SageGlass er udvalgt til at blive vist i Belvédère, den Franske Pavillon på Expo Dubai. Expo finder sted i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater fra den 1. oktober 2
Læs mere her...

Hvad er et orangeri?

Et orangeri er oprindeligt betegnelse på et hus med stor vinduespartier, der blev anvendt til overvintring af citrustræer, tidligere kaldt orangetræer. Da citrustræer kan nøjes med mindre lys i løbet
Læs mere her...
Kræver login

U-værdi i termoruder, glastykkelser

Afstanden mellem glassene, og om det er luft eller gas, og hvilken gas man fylder i rummet mellem glassene, har betydning for termorudens U-værdi. Isoleringsevenen (U-værdi W/m²K) i en termorude af
Læs mere her...

Hvorfor hærder man glas?

Styrken øges ved hærdning I glas forekommer der ingen ændring under belastning. I glas sker der ingen plastisk deformation, da glas kun har elastisk deformation helt op til bruddet. Spændingskurven f
Læs mere her...

Undgå gennemstyrtning ved tagarbejde

Manglende sikring mod gennemstyrtning er stadig et gennemgående arbejdsmiljøproblem på landets byggepladser, men ulykkerne kan undgås, når arbejdsgiverne i samarbejde med de ansatte planlægger arbejde
Læs mere her...

Ætset glas

Ætset glas har mange navne: frostet glas, satinglas, opalglas, syrepolering, mælkeglas Glas kan gøres mat ved ætsning, sandblæsning eller slibning, glasset mister sin klare gennemsigtighed og får et
Læs mere her...

BR18 Brand, Bygningsreglementets kapitel 5

Vejledningerne fra Bolig- og Planstyrelsen (før ministerrokaden d. 21. januar 2021 var det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til BR18’s kapitel 5 om brand er ganske omfattende. Vejledningen består
Læs mere her...

Solstrålingen er kortbølget, rumvarme er langbølget

Bølgelængden afhænger af energikilden, forskellige energikilder har forskellige bølgelængder. Grundlæggende er det elektromagnetisk stråling med forskellig bølgelængde. Derfor bliver glas påvirket a
Læs mere her...

Arkitektonisk solafskærmning og et forbedret indeklima i Bistrup Kirke

Bistrup Kirke fik solafskærmning i nye ruder og sænkede derved temperaturen i kirkerummet. SnoerGlas stod for den komplicerede opmåling og montering af de i alt 72 MicroShade ruder i et projekt, der s
Læs mere her...

Brudmønstre i glas

Forskellige påvirkninger giver forskellige brudmønstre Almindeligt floatglas kan revne, hvis det overbelastes, udsættes for uønskede spændinger (strålevarme, termisk brud), slag, hærværk, skud, ekspl
Læs mere her...

Intet krav om 3-lag glas i vinduer i BR18, version 2021

2021 udgaven af BR18 er trådt i kraft og fra 1. februar inklusive den danske særregel om komponent krav til vinduer. Betyder det så, at der nu er krav om 3-lags termoruder? Svaret er nej! Efter off
Læs mere her...

Energirigtigt 3-lagsvindue i en smal 2-lagsramme

INNOVATIV PRODUKTUDVIKLING: Vinduesproducent har store forventninger til nyudviklet trelagsvindue i tolagsramme Hos Glaseksperten Vinduer & Døre oplever man en øget efterspørgsel på moderne, small
Læs mere her...

Trykudligning i termoruder

DEFINITION: Udluftningsrør eller kapillærudluftningsrør indsættes i afstandsprofilet på en termorude for at lade den forseglede termorude ”trække vejret” under interne og eksterne trykændringer. A
Læs mere her...

Lamineret glas - Glastyper - Glaskanter

De mest almindelige laminerede glas og sikkerhedsglas fremstilles af to eller flere lag glas af almindeligt floatglas eller de fremstilles af en type af varmebehandlet glas dvs. termisk hærdet, varmet
Læs mere her...

Glass for Europe

Glass for Europe er handelsforeningen for Europas planglas sektor Planglas er det materiale, der indgår i en række slutprodukter, primært i vinduer og facader til bygninger, forruder og vinduer til b
Læs mere her...

Eksklusivt glasværn til altaner på Fjordbrynet leveret af DSG Industri

Lige over for lystbådehavnen på Skamlingvejen i Kolding er etape I af Fjordbrynet under opførelse. [IMAGE1] Byggeriet er tæt på skov og fjord og består af to tårne med 104 nøglefærdige boliger m
Læs mere her...
x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev