Juridisk meddelelse

Glasfakta har med dette website til hensigt at skabe et samlingspunkt for branchen. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet.


Rettigheder

Alle rettigheder til software, samtlige kildekoder, samt alle rettigheder til grafiske fremstillinger, tekst, billeder, data og andet materiale, som helt eller delvist er fremstillet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Glasfakta tilhører Glasfakta ApS.


Alle rettigheder til tilgængeligt materiale på www.glasfakta.dk tilhører Glasfakta ApS og må kun benyttes efter skriftlig aftale med Glasfakta ApS. Mindre udsnit af materiale kan benyttes uden aftale med tydelig kildeangivelse, forudsat brugeren ikke krænker tredjemands rettigheder. Glasfakta kan dog til enhver tid kræve, at anvendelse af materialet bringes til ophør uden varsel.


Ansvarsfraskrivelse

Glasfakta påtager sig intet ansvar for lovligheden og rigtigheden, samt brugen af den information eller materiale, der stilles til rådighed på Glasfakta.dk. Oplysningerne og vejledning udgør ikke professionel rådgivning (er der behov for særlig rådgivning, søg bistand ved specialist og få konkret og specifik rådgivning). Glasfakta er ikke ansvarlig for brugernes kommentarer, materiale eller handlemåde i øvrigt.


Glasfakta står ikke inde for kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, garantier eller lignende i artikler, bannerannoncer og information på websitet.


Se standardbetingelser for artikler og bannerannoncer her.


Glasfakta er ikke involveret i køb og salg af maskiner og produkter. Alle henvendelser hertil bedes rettet til de respektive annoncører/forfattere.


Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Visse data eller andre oplysninger på websitet kan være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og Glasfakta kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Glasfakta påtager sig intet ansvar for ulemper og omkostninger, der måtte opstå som følge af brugen af dette website eller andre tilknyttede eksterne websites.


Eventuelle erstatningskrav mod Glasfakta fra annoncører/forfattere, brugere og tredjemand, som skyldes handling på baggrund af information fra www.glasfakta.dk, er ikke erstatningsberettiget.


Glasfaktas eventuelle erstatningsansvar for aftalt skriftlig vejledning samt rådgivning er begrænset til det direkte og dokumenterede tab, og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af brugeren erlagte rådgivningsvederlag uanset tabets årsag eller karakter.


Et eventuelt ansvar er i øvrigt altid begrænset til det ansvar, som er dækket af Glasfakta's gældende rådgivningsansvarsforsikring, som er tegnet i TRYG.

Forsikringspolice udleveres ved direkte henvendelse til salg@glasfakta.dk.


Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Glasfakta og et abonnement, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved Retten i Aarhus.


En tvist omkring egentlig rådgivningsydelse skal ske hos Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.


Ophavsret

Copyright © Glasfakta ApS