« Tilbage

Udvendig kondens på vinduer

Sidst revideret dec 2019
Glasfakta

Energikrav til bygninger

De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret på de traditionelle måder, man hidtil har tænkt kondens på glas og ruder.


Udvendig kondens på ruden er et bevis på et godt valg af vindue og glaskombination med gode varmeisolerende egenskaber. Udvendig kondens er tegn på god isolering. Jo lavere U-værdi, jo større risiko for udvendig kondens. Udvendig kondens på 3-lags energiruder vil forekomme tre gange hyppigere end på 2-lags energiruder.


Kondens er et naturligt fænomen

Kondens er et naturligt fænomen, som kan opstå på alle overflader, hvis overfladens temperatur falder under den omgivende lufts dugpunkt – det vil sige ved det tryk og den luftfugtighed, hvor vanddamp kondenseres og frigøres fra luften i form af små vanddråber på de kolde overflader. Eller sagt på en anden måde; Kondens opstår når fugtig luft går fra dampform til fast form (væske).


Udvendig kondens forekommer kun under visse klimatiske forhold - en variabel kombination af høj relativ fugtighed og klare kolde ude forhold, som normalt opleves i foråret og efteråret. I områder med stor luftfugtighed, som for eksempel bygninger ved vådområder eller tæt på vandområder er risikoen for udvendig kondens på glas større.Kondens ses om morgenen

Typisk ses kondens om morgenen efter en klar nat, hvor der er blevet dannet dug på bilernes glas- og metaloverflader. Det samme sker på ruder, hvis nedkølingen fra himlen og den omgivende luft ikke kompenseres af varmetabet gennem ruden. Energiruder har en så god isoleringsevne (lav U-værdi), at der kan opstå kondens under vindstille og skyfrie nætter.


Kondensen bliver siddende i morgentimerne, men når varmen stiger, forsvinder den altid. Er man generet af kondens, er der et par ting, man kan gøre for at mindske problemet.


Afskærmning

En stjerneklar nat opleves i størrelsesordenen 30 grader koldere end luften. Varmeudstrålingen fra yderglasset kan reduceres ved forskellige former for afskærmning. For eksempel kan tagudhæng, markiser, træer reducere risikoen for udvendig kondens.


Glas der reducerer udvendig kondens

El som ved bilruder

Opvarmning af det yderste lag glas, ved brug af el, enten permanent til lige over luftens dugpunkt eller om morgenen efter behov, ligesom det kendes fra biler. Det betyder blot at der forbruges energi, hvilket energiruder jo netop skulle reducere! (Glas som SGG EGLAS)


Lavemissionsbelægning

En effektiv løsning er at anvende en hård lavemissionsbelægning på det yderste lag glas, hvilket løser kondensproblemet for ruder med U-værdier ned til 0,5 W/m2K. Løsningen indebærer imidlertid en reduktion i rudens g-værdi. (Glas som Pilkington K Glass)


På markedet findes nu også anti-kondens glas. De bruges som det yderste glas i energiruden. Det er en videreudvikling af lavemissions glas, som er udformet til at forsinke udvendig kondens og dermed forbedre udsynet gennem vinduet. (Glas som Pilkington Optitherm S3 AC (Anti-condensation) Eller Glaseksperten, Euroglass Silverstar Free Vision T)


Hydrofile belægninger

Derudover findes der glas med hydrofile belægninger, der ikke påvirker sol- og lystransmittansen. Belægningen bevirker, at der ikke kan dannes vanddråber på overfladen, men at de trækkes ud over hele ruden. Kondens vil fortsat være på ruden, men ikke som dråber og derfor kan man se ud, men i hård frost vil vandet fryse og så kan man ikke se ud. Nogle typer af disse belægninger har som primært mål at mindske rengøringsbehovet. (Glas som Pilkington Activ eller SGG BIOCLEAN)


Konklusion

Med nuværende teknologi er udvendig kondens tegn på god isolering, men glasindustrien er klar over dette klimatiske fænomen, og, som det ses ovenfor, udvikles der produkter der kan afhjælpe det.


Læs også artiklerne:

Erstatningskrav for udvendig kondens

Beregning af udvendig kondens


Se BYG-ERFA 030508: Kondens på glasflader – termoruder og energiruder
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas