Glasfakta - juni 2023

Sommeren har vist sig fra sin varme side

Et af de varmeste emner inden for glasbranchen for tiden er diskussionen om kommende Personsikkerhedsvejledning i BR18. Flere aktører har tilbudt deres hjælp for at sikre, at den kommende vejledning er entydig og tydeliggør, hvor vi skal gøre noget ved personsikkerheden.

Et andet varmt emne er, hvilke krav kan vi stille til termoruden, udover at den holder på varmen. Læs mere herom i artiklen: Multifunktionelle glas, mange flere funktioner end energieffektivitet.

Overophedning af vores bygninger er et  emne, der bliver mere og mere aktuelt. Vi oplever i stigende grad hedebølger i Europa, så hvordan holder vi varmen ude. Læs mere om det i artiklen: Sommerkomfort, en klimamæssig prioritet - glasset kan bidrage.

Du kan finde andre spændende emner her i nyhedsbrevet.
Rigtig god sommer - vi er tilbage i august

Glasværn 2023 Vejledning fra Glasindustrien er revideret

Glasindustrien har færdiggjort en gennemgribende revision af deres efterspurgte vejledning om glasværn.

Trykudligning: SWISSPACER Air anvendes i ruder til autocampere

Det er jo ikke alle, der lige tænker på, at autocampere, som bevæger sig i ekstreme højder, har brug for trykudligning af ruderne. SWISSPACER Air er løsningen.

Nyt revideret kapitel i Sikringskataloget fra F&P

Sikringskataloget - kapitel 9, Døre, vinduer og glas beskriver sikringskrav til døre, vinduer og glas, som der kan stilles krav om i forsikringspolicen.

Læs mere her.

Genbrugsglas, stampet lerjord og tækket strå på Søren Kierkegaards Plads

På Søren Kierkegaards Plads i København kan man frem til 13. august se en udstilling med nytænkende byggeskikke og materiale-sammensætninger i 1:1 skala. Der er fokus på biogene materialer og nye boligkoncepter.

Pas på vinduerne, når der grilles! Og ingen hynder op ad vinduerne!

Ikke for tæt på vinduerne. Grillen skal have afstand til glasoverflader, da strålevarmen fra grillen påvirker glasset. Bliver varmepåvirkningen for høj, kan der opstå termisk brud i glasset.


Hynder og madrasser skal ikke placeres op ad vinduet, da de kan bevirke, at varmen ophobes. Glasset udsættes for uensartet varme, og der opstår termiske spændinger; de varme områder forsøger at udvide sig, mens de koldere områder forhindrer udvidelse.

En Blåhval pryder på glasfacade

Piispantorni er et tidligere bryggeri i Kaarina, Finland, som er blevet omdannet til kontorlokaler. En 25 meter lang blåhval kendt som Big Blue er et blikfang på den imponerende facade. Big Blue er digitaltrykt på 500 m² 8 mm Pilkington Optiwhite™.

De seneste artikler fra vores leverandører


De seneste artikler fra Glasfakta

Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her