« Tilbage
Sommerkomfort_solafskærmning

Sommerkomfort, en klimamæssig prioritet - glasset kan bidrage

Sidst revideret maj 2023
Glasfakta

I løbet af de seneste år er hedebølger blevet mere alvorlige, hyppigere og langvarige i EU, og temperaturerne forventes at stige yderligere i det næste århundrede på hele kontinentet.

Virkningen af hedebølger har vist, at europæiske bygninger ikke er udstyret til at sikre beboernes sikkerhed og velvære i den varme sæson, også kaldet "sommerkomfort". Selv om der ikke findes en universel definition af sommerkomfort, kan dette beskrives som en tilfredsstillende fysisk og mental tilstand, som mennesker i en defineret bygning føler om sommeren.

Begrebet sommerkomfort er unægtelig forbundet med termisk komfort, men det hænger også sammen med behovet for at få adgang til naturligt dagslys i dagtimerne, være forbundet med det omgivende udemiljø og få adgang til tilstrækkelig ventilation. Et vindue, der kan åbnes, udstyret med solafskærmende ruder er nøglen til disse formål.

De nuværende glasteknologier kan gøre EU's bygninger mere modstandsdygtige over for fremtidige hedebølger og muliggøre tilpasning til klimaændringer og samtidig bidrage til at reducere energibehovet og CO2 -emissionerne.

Læs artiklen om Termisk indeklima i henhold til BR18.

Sikring af sommerkomfort bidrager til at beskytte beboernes helbred

Den europæiske befolkning bliver mere og mere sårbar over for hedebølger, og bygninger skal tilpasse sig for at påvirke positiv indvirkning på trivsel, og også på produktiviteten.

I løbet af de seneste årtier er indekset over for sårbarhed over for varme steget i hele Europa af flere årsager såsom en ældre befolkning, stigende kroniske sygdomme og øget urbanisering.

For høj indetemperatur i arbejdsområder påvirker arbejdstagernes præstationer. Samtidig rapporterer arbejdstagere uden adgang til naturligt dagslys dårligere scorer end deres kolleger med hensyn til livskvalitetsmål i forbindelse med fysiske problemer og vitalitet.

Overdreven solstråling om sommeren kan forårsage overophedning og deraf følgende ubehag. Bygninger bør være udstyret med løsninger, der begrænser varmebelastningen, samtidig med at sollyset tillades. Glasteknologier som solafskærmende ruder sikrer sommerkomfort, adgang til dagslys og forbindelse til udemiljøet, samtidig med at de hjælper med at forhindre overophedning i sommerperioden.

Læs mere i artikel: g-værdi og LT-værdi i solafskærmende glas.

Behovet for køling er steget

Aircondition er blevet den vigtigste løsning til at holde indendørs rum komfortable, når det er varmt udenfor. Vejrobservationer viser, at antallet af kølegraddage var næsten tre gange højere i 2021 (100 graders dage) end i 1979 (37), hvilket indikerer, at behovet for køling i en given bygning er steget i løbet af de sidste årtier. Undersøgelser forudser en kraftig stigning i installationen af køleudstyr i Europas bygninger i de kommende årtier, i både bolig- og erhvervsbyggerier.

Aktive løsninger alene såsom klimaanlæg er ikke forenelige med EU's mål om at mindske CO2 udledninger, da de medfører øget energiforbrug. Passive køleteknikker som forbedret isolering, solstyring og naturlig ventilation er de mest succesfulde til at sikre sommerkomfort og samtidig begrænse energibehovet og efterfølgende CO2 udledninger.

Med hensyn til princippet om energieffektivitet først bør tiltag i byggeriet, der sigter mod at øge sommerkomforten, følge nedenstående trin:

• Forhindre overophedning

• Anvendelse af passive lavenergiløsninger

• Anvendelse af energieffektive aktive løsninger, der drives af vedvarende energi

Solafskærmende ruder

Solafskærmende glas er en teknologi udviklet af glasindustrien. Glasset indeholder usynlige belægninger af materialer, der har den dobbelte effekt, at dagslys lukkes ind, samtidig med at det udstråler og reflekterer en stor del af solens varme væk. Det indendørs rum forbliver lyst og køligere, end det ville være tilfældet, hvis der blev brugt ubelagt glas. Glasset kan kombineres med lavenergi ruder for også at sikre isolering om vinteren.


Læs mere i artiklen: Solafskærmning i glasset mindsker behovet for køling og ventilation.


Sammenlignet med andre løsninger (f.eks. udvendige solafskærmning) har solafskærmende glas ubetydelig indvirkning på vinduets eller facadens indeholdte CO2, da det ikke indebærer fremstilling af yderligere komponenter.

Ruders bidrag til moderate varmebelastninger i bygninger er vigtigt i de sydlige regioner i Europa men også på resten af kontinentet. Det energiforbrug, der anvendes til køling af bygninger, kan reduceres med over 27% i hele Europa i 2050 ved at anvende effektive solafskærmende ruder. Glassenes bidrag til sommerkomfort og energibesparelser kan potentielt være højere takket være nye glasteknologier på markedet.

Solafskærmning

For yderligere at begrænse mængden af solvarme, der kommer ind i en bygning, kan man udover at anvende solafskærmende glas benytte udvendig solafskærmning. Solafskærmninger kan være faste eller dynamiske og kan udstyres med integrerede solceller og dermed yderligere minimere behovet for køling.


Læs mere i artiklen: Udvendig dynamisk solafskærmning.

Dynamiske ruder

Dynamiske ruder kan grundet deres mulighed for at justere sol- og lysindfaldet levere sommerkomfort og medfører en betydelig reduktion af kølebehovet. Når intelligente glasløsninger integreres i bygningers automatiserede styresystemer, sørger de for en dynamisk klimaskærm, der tilpasser sig omgivelserne.

Læs mere i artiklen: Elektrokrome Smart glas.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas