« Tilbage

Termisk brud forårsaget af varmestråling

Sidst revideret jun 2022
Glasfakta

Et termisk brud opstår, når der er for store temperaturforskelle i glasset

Oftest er det glassets midterfelt, der opvarmes i forhold til randfeltet. Midterfeltet vil udvide sig, men fastholdes af randfeltet. Derved opstår trækspændinger i randfeltet, og dette kan i visse tilfælde medføre brud. I almindeligt rudeglas - floatglas - er den kritiske temperaturforskel 40-50 grader. Hærdet glas, tåler en temperaturforskel på op til 80-100 grader.

Grill og brændeovne

Når man griller på terrassen tæt ved huset eller på altanen, skal man sørge for ikke at være for tæt på vinduerne. Brændeovne skal placeres minimum 30 cm fra termoruder og glasfacader. Når man griller skal havegrillen have samme afstand til glasoverflader, da strålevarmen fra grillen påvirker glasset. Hvis varmepåvirkningen bliver for høj, kan der opstå et termiskbrud i glasset.

Glas absorberer varme

Udsættes glas for uensartet varme, opstår der termiske spændinger, fordi de varme områder forsøger at udvide sig, mens de koldere områder forhindre udvidelse. Bliver spændingerne for store, sprænger glasset. Termisk brud indtræffer, hvis trækspændingerne overstiger glassets trækstyrke.

Farvet glas absorberer mere solstråling end almindeligt klart glas og opvarmes dermed mere under i øvrigt ens forhold. Glas med lavemissionsbelægning (energiglas) har ligeledes større absorptionskoefficient end klart glas.

Antal glaslag

Antallet af glaslag har betydning, idet den stillestående luft i glasmellemrummet i en termorude vil medvirke til, at glastemperaturen stiger. Specielt er det midterste glaslag i en trelags termorude udsat, idet det er omgivet af stillestående luft. Energiglas må derfor ikke anvendes som midterste glaslag.

Slagskygge

Skarpt afgrænsede slagskygger, der strækker sig mere end ca. 100 mm ind på glasset regnet fra kanten, kan forårsage temperaturforskelle i glasset og dermed også termiske spændinger. Slagskygger kan f.eks. skyldes markiser, dybe vinduesfalse, tagudhæng eller nabobygninger.

Naturlig afkøling

Luftbevægelse på udvendig og indvendig side bidrager væsentligt til glassets afkøling. På vindstille dage vil glasset derfor opnå højere temperatur.

Hvordan ser bruddet ud

Termisk brud er meget karakteristisk og genkendes kun på glaskanten. Bruddet er dobbelt vinkelret – ser man direkte ind på kanten skal bruddet være vinkelret på glasfladen. Samtidig skal bruddet være vinkelret på kanten, når man ser direkte ind på fladen.

Læs mere i artiklen "Termisk brud" her på Glasfakta
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas