« Tilbage

EU accepterer bly i genanvendte materialer til vinduer

Sidst revideret maj 2023
Glasfakta

I EU er det ikke tilladt at sælge PVC-produkter, der indeholder bly. Men man har besluttet at accepterer, at bly kan være indeholdt i genanvendte materialer fra vinduer.


De europæiske leverandører af plastvinduessystemer glæder sig over REACH-begrænsning af bly i PVC-applikationer, som Europa-Kommissionen vedtog den 3. maj.

REACH

REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) er en EU-forordning, der trådte i kraft 1. juni 2007. REACH har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø, samtidig med at de forbedrer den europæiske kemikalieindustris konkurrenceevne.

Forbudt at sælge PVC-produkter der indeholder bly i EU

Den nyligt offentliggjorte lovtekst, der blev vedtaget i Europa-Parlamentet, forbyder salg af blyholdige PVC-artikler på det europæiske marked. Begrænsningen gælder for alle PVC-produkter, der ikke kan genanvendes i et lukket kredsløb, og gør en eksplicit undtagelse for plastvinduesprofiler, der kun indeholder bly som et "nedarvet additiv" i det genvundne materiale.

EPPA (European Trade Association of PVC Window System Suppliers) er tilfredse med den lovgivningsmæssige foranstaltning, som forhindrer enhver import af nye blyholdige PVC-produkter til det europæiske marked. EPPA-medlemmer afsluttede udfasningen af bly som stabilisator tilbage i 2004 og har brugt calcium-zink stabilisatorer i nye plastprofiler lige siden.

De europæiske lovgivere har nu tydeliggjort deres klare engagement i den cirkulære økonomi ved at tillade bly som et "nedarvet additiv" i genanvendt PVC i produktionen af nye plastprofiler til byggevarer.

Lukket kredsløb

Producenter af vinduesprofil i plast har gennem de sidste 25 år implementeret et lukket kredsløb af materialer. Produktions- og genanvendelsesanlæg holder PVC-materialet i en sporbar cyklus fra plastprofil til plastprofil. Genanvendelse af PVC - og dets "nedarvet additiv " bly - i et lukket kredsløb har vist sig at være den mest bæredygtige håndtering af materialet og stoffet. EPPA er glade for, at EU anerkender dette faktum og vil fortsætte med at investere i dette lukkede kredsløb i deres produktion af plast profiler, hvor der genanvendes plastmateriale.

EPPA opfordrer nationale og europæiske lovgivere til at fortsætte med at bane vejen for at øge mængden af genanvendt PVC, så produkter, der genbruges i et sikkert, sporbart, lukket kredsløb, ikke møder yderligere hindringer på markedet.

Vil genbruge 50% af udtjente vinduer

EPPA forpligtiger sig frivilligt til at indsamle og genbruge 50% af de tilgængelige udtjente vinduer og relaterede bygningsprofiler i Europa inden 2030. Med det eksempel ses REACH-begrænsningen som et vigtigt første skridt, hvorpå yderligere foranstaltninger inden for affalds- og produktlovgivningen skal baseres.

Baseret på en nuværende beholdning på over 600 millioner plastvinduer i Europa forventer industrien en lineær stigning i tilgængeligt plastvinduesaffald i løbet af de kommende år. Gennemførelsen af EU's saneringsbølge vil yderligere forstærke denne tendens.

Eksemplet fra REACH konkluderer, gennem en grundig videnskabelig vurdering af risici, socioøkonomisk påvirkning og miljøpåvirkning, at genanvendelse i lukket kredsløb, med passende materialesporbarhed er en holdbar vej frem.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas