« Tilbage
Brystningsglas bruges til at forhindre at man kan se etagedæk og skillevægge der er bag brystningsglasset.

Brystningsglas - shadowbox

Sidst revideret jun 2021
Glasfakta

Glas anvendt til brystningsglas er oftest uigennemsigtige.

Traditionelt skabes uigennemsigtigheden i glasset ved at påføre en belægning eller maling på glassets indvendige overflade. Keramiske emaljemalinger, silikonebaseret maling eller metalcoatninger anvendes typisk som uigennemsigtige materialer.


Brystningsglas bruges typisk til at forhindre at man kan se genstande eller funktioner, der er bag brystningsglasset, såsom etagedæk og skillevægge i bygninger. I den forbindelse bruges ofte til at skabe farverige æstetiske designelementer i byggeprojekter.


Når glas i vinduesfelter er mørke eller med meget reflekterende belægninger kan der opnås en tættere sammenhæng mellem oplevelsen af farver og refleksion i vinduer og brystninger.


Shadowbox

Ud over uigennemsigtige glas bruges undertiden en teknik kaldet “shadow-box” til brystningsglasløsninger.

Dette koncept involverer brugen af enten enkeltglas eller termoruder med gennemsigtige indvendige glas eller glas, der ikke har nogen behandling, inderst kombineret med et separat lysblokerende lag, typisk et stift, overfladebehandlet isoleringsmateriale, der er afdækket til det omgivende indramningssystem for at blokere lyset.


Det anbefales kraftigt, at en model – mockup - i fuld størrelse ses tidligt i designprocessen for at afstemme accepten af æstetik mellem vinduer og brystninger.


Brystningsglas - Typer og anbefalinger

Brystningsglas kan grupperes i følgende generelle kategorier.


1. Monolitiske glas der består af et glas, ubehandlet eller bemalet/belagt.

Alt glas, der bruges til enkeltlags brystningsglas, er hærdet glas for at give den ekstra mekaniske styrke, der kræves for at modstå vindbelastning og termiske spændinger. Skulle glasset gå i stykker, gør brudmønsteret i hærdet glas at glasset er et sikkerhedsglas og granulerer i små stykker.


2. Brystningsglas som termoruder består oftest af to-lag, alle lag som hærdet glas, og har en bemaling, der er påført enten overflade 3 eller overflade 4 for at evt malingsmønstre ikke skal kunne ses. Hvis der i vinduerne bruges gennemfarvet glas, vil det yderste glas i termoruden i brystningen oftest også have udvendigt gennemfarvet glas. Når der i vinduerne bruges energiglas og tilsvarende ønskes i brystningens termorude vil det oftest være på overflade 2. For at undgå farveforskelle bør energibelægningen i vinduernes termorude være placeret tilsvarende. Bag termoruden opsættes isolering og etableres dampspærre.


3. Shadow-box brystningsglasløsninger involverer typisk følgende elementer:

-Et monolitisk brystningsglas af gennemfarvet eller belagt glas som typisk er den samme type som bruges i vinduerne og ikke har nogen behandling/bemaling. På samme måde kan termoruden i brystningen have samme opbygning som termoruderne i vinduerne, men uden lystæt behandling. Sort eller mørkfarvet, stiv, overfladebehandlet isolering monteres bag det gennemsigtige brystningsglas. Overfladen på isoleringen skal være fastgjort til indvendige overflader i profilsystemet, for at forsegle perimeteren for hvert brystningsglas fuldstændigt og for at blokere alt lys indefra fra at komme ind i brystningsområdet. Forseglingen skal også sikre at der etableres en dampspærre.


Shadow-box brystningsglas kan være et valg, når man ønsker et udtryk, der matcher vinduesløsningerne.


Kondens

Når udetemperaturer er lavere end indendørstemperaturer, forårsager temperaturfaldet over isoleringen i shadow-box-installationen, at der kan forekomme en forskel på fugtighedsdamptryk over isoleringen. Revner eller huller i isoleringsunderlaget eller fastgørelsestape, forkert glasbåndinstallation eller andre uforseglede områder giver utætheder, hvor fugt kan trænge igennem isoleringen ind i luftrummet i shadow-boxen. Når den indvendige glasoverfladetemperaturer når dugpunktet, vil denne fugtighed kondensere på glasset, og under visse kritiske forhold vil dette kondensat være synligt udefra. Selv når der opnås en perfekt "barriere" mod fugtighedsdamp, kan fugt stadig komme ind i luftrummet i shadow-boxen gennem drænhuller, lækager i sammenkoblingssystemer i profilsystemet eller i trykudligningssystemer, og skader fra kondens kan opstå på glas eller belagte glasoverflader.


I løbet af en periode kan gentagne cyklusser af kondens og udtørring medføre, at rester ophobes, eller at pletter dannes på glasset. Dette kan derefter blive en alvorlig æstetisk bekymring og kan endda permanent skade glasset eller belægningen eller begge dele.


Konstruktions snavs


Mellem brystningsglasset og isoleringen, kan der forekomme vindbåren snavs eller andet konstruktionsaffald og betonstøv, der ophobes på den indvendige overflade af brystningsglasset. Denne forureningstype kan indeholde kemikalier, der kan beskadige glasset eller belægningen, og det er ofte vanskeligt at fjerne fra glasset uden at forårsage glas- eller belægningsskader. Sådanne glas- / belægningsskader, eller endda en svag rest, der er tilbage efter rengøring, kan være synlige under kritiske lys og betragtningsforhold.


Flygtige akkumuleringer

Forsegling, maling eller andre materialer, der bruges til fremstilling eller installation af isolering, termoruder, glaspakninger indeholder ofte flygtige stoffer. Disse flygtige stoffer kan frigøres i luftrum med ”shadow-box” oftest i solpåvirkede områder, hvor temperaturerne let kan nå 60 til 70 ° C eller endda højere. Disse flygtige stoffer kondenseres derefter på glasset, når temperaturen falder. Over tid kan ophobningen af disse aflejringer være æstetisk uønskede og kan endda skade glasset eller belægningen. Derfor skal alle materialer, der bruges i brystningsområder, testes med hensyn til flygtig frigivelse af materialeproducenten og anbefales specifikt, om det er passende til brug i “shadow-box” brystningsglas montager.


Ukorrekt isoleringsinstallation

Hvis isoleringen er installeret, så den rører ved glasset, selv i et lille område, vil det sandsynligvis øge glasstemperaturen, eller der kan dannes "hot spots". Fordi temperaturgradienter forårsager spændinger i glas, kan "hot spots" forårsage en øget sandsynlighed for glasbrud. Hvis glasset er belagt, kan "hot spots" også forårsage misfarvning af lokal belægning eller anden belægningsskade. Ud over "hot spots" kan der samles vand, hvor isoleringen berører glasset, hvilket forårsager dannelse af pletter eller misfarvning.


Resumé
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas