Glasfakta Kursus 11

Grundlæggende introduktion til funktionsglas i henhold til BR18.

Formål

  • Orientering om krav iht. BR18 med tilhørende standarder og vejledninger og dermed muligheder/begrænsninger.
  • Orientering om korrekt anvendelse af de mange forskellige funktionsglas.

Kurset giver deltagerne indsigt i gældende regler og muligheder, Glasindustriens vejledninger gennemgåes. Der udleveres oversigter og kursusmateriale.

Kurset indeholder følgende emner:

Emner med glas i BR18

Grundlæggende om glas, CE-mærkning.


Dimensionering af glas

SBi-anvisning 215: Dimensionering af glas i klimaskærmen 2. udgave.


Personsikkerhedsglas

BR18: ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger.”

Sikringsglas

F&P niveauer og klasser.

Sikringsglas i erhvervsbygninger, privatboliger og udlejningboliger.


Brandbeskyttende glas

Krav, vejledninger og præaccepterede løsninger iht nye brandklasser.

Brandmodstandsevne: E, EW og EI. AVCP-systemer.

Brandteknisk Vejledning 37: ”Glas og brand” samt informationsmateriale fra DBI.


Indeklima

Termisk indeklima: BSim.

Solafskærmende glas (g-værdi, direkte stråling)

Akustisk indeklima. Lydreducerende glas.

SBi-anvisning 219: Dagslys i rum og bygninger.

Kuldenedfald og træk.


Energiramme

U-værdi, g-værdi iht. energirammer jf. beregningsprogrammet Be18. Eref for vinduer.

Energiglas, Solafskærmende glas og Facadeglas.

Kursets varighed: 2-3½ timer, afhængig af emner (inkl. 30 min. til besvarelse og

uddybning af spørgsmål).

Kurset afholdes af:

Carl Axel Lorentzen, Diplomingeniør, M. IDA

M: cal@glasfakta.dk

T: 2018 5239


Kurset afholdes efter aftale hos kunden, der stiller kursusfaciliteter (projektor, lærred, evt. mikrofon mm.) til rådighed.

Kurset aftales direkte med Carl Axel Lorentzen.

Klik for pdf-fil til print.