« Tilbage
Mock-up på byggeplads

Mock-up test

Sidst revideret nov 2020
Glasfakta

At få afdækket svagheder og styrker i et facadesystems ydeevne før det er for sent

Det kan være tekniske samlingsdetaljer og æstetiske faktorer som farver, som bør afklares inden produktion.

En test kan spare ærgrelser og udgifter

Det at få kontrolleret ydeevnen for design og installationsmetoder i facadesystemer er vigtigt før dyre og tidskrævende problemer kommer op til overfladen i fuld skala.

Test udført på mock-ups af repræsentative sektioner for det aktuelle byggeprojekt er ofte den bedste tilgang til validering af færdig ydeevne, samt bygherre og entreprenørens forventninger.

Når et stort facadesystem først er produceret og monteret, kan det være både ubelejligt umuligt og især dyrt at foretage ændringer for at rette eventuelle fejl og mangler.

Krav til ydeevne, funktion og eventuelle test er en af de vigtigste dele af specifikationen for en bygningskonstruktion eller facade/glaskonstruktion.

De fleste standardtyper af systemer er blevet testet og ofte tredjepart certificeret, samt har en historie med kendt og tilfredsstillende ydeevne, hvilket kan gøre yderligere test unødvendig.

Til uprøvet facadedesign med nye og med uprøvede funktioner og løsninger, er test meget berettiget, og et godt middel til at verificere ydeevne.

Fordelen ved test er især afklaring af de egenskaber, der er mest bekymrende, eksempelvis konstruktionens ydeevne under vindbelastning og væggens evne til at forhindre vandindtrængning under vind og voldsomme regnvejr.

Den bedste mulighed i mock-up test

Der er tre mulige måder at teste på:

Af disse er en modellen med en mock-up som en konstruktionstest planlagt i god tid før den endelige systemfremstilling, der skal identificere ethvert design og evt. fabrikationsmangler, at foretrække.

Mock-up kan/skal også identificere om der er nogle problemer i forbindelse med integration med hovedkonstruktionen, samlingerne mellem flere enheder eller sektioner samt om der er overensstemmelse med øvrige installationsprocedurer.

Evalueringer af termisk påvirkning (solbelastning/udvidelse) og kondens, samt test for vindafhængige bygningsbevægelse kan også udføres på samme mock-up. Dette giver en relativt billig forsikring for om facaden vil fungerer som forventet og beregnet.

Glasvurdering

Mock-up kan også afklare det æstetiske udseende af glas, hvis der er opført bagvedliggende rum som svarer til endeligt byggeri, så transparens og ikke mindst lysrefleksion kan afklares.

Hvordan spejling opfattes, vil være meget afhængig af hvordan belysningen er på de to sider af væggens glas, derfor kan et fritstående facadeparti ikke give korrekt farve og spejlingsoplevelse uden at belysningen i et bagvedliggende rum er som forudsat i byggeriet.

Forberedelse af en mock-up

Det er vigtigt, at mock-up-testen er en repræsentativ korrekt, fuld størrelse model af det jobspecifikke design, med samme type glas og korrekte forseglingsmidler, pakninger, periferisk tætning, sammenføjninger og vindafstivninger, samt afskærmninger m.v. Så vidt det er praktisk muligt, skal den samlede bygningskonstruktionen, som understøtter facadekonstruktionen simuleres.

Brug det forventede forankringssystem – med stålvinkler, clips, mellemlagsskiver, beslag, bolte og svejsninger - ellers får man ikke et brugbart resultat af en mock-up.

Facadeområdet der er repræsenteret af mock-up skal omfatte de mest kritiske og sårbare forhold, så disse kan afklares og godkendes.

Det normale valg af de områder, der skal repræsenteres, omfatter to etager og strækker sig

over to sektioner i bredden. Et bedre valg ville f.eks. omfatte en hjørnekonstruktion nær bunden af bygningen. Det bedste, men også den mest komplekse og dyre, ville være en repræsentativ hjørnekonstruktion fra toppen af bygningen, hvilket er udsat for det største vindpres. Bemærk, at kun en enkelt sektion i bredden ofte er en utilstrækkelig mock-up, og hermed ikke brugbar.

Teststandarder og akkreditering

Hvis man ønsker, at mock-up skal bruges for bekræftelse af f.eks. tæthed, så er detyderst vigtigt, at man følger de teststandarder, som findes for de enkle produkter.

Det er vigtigt at såvel de statiske og de æstetiske forudsætninger bliver opfyldt og kontrolleret.

Vejledninger for enkeltprodukter og godkendte samlingsdetaljer fra leverandører skal følges.


For mock-ups bør der udføres en protokol, der nøje beskriver såvel materialer som procedurer, ligesom den æstetiske vurdering bør beskrives og føres til protokol.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas