« Tilbage

Vinkelsmitte i henhold til BR18

Sidst revideret feb 2024
Glasfakta

Vinkelsmitte ved brandadskillelser

Det fremgår af BR18 kap. 5 § 117, at der ikke må kunne ske brandspredning mellem forskellige brandmæssige enheder via ydervægge i den tid, som er nødvendig for evakuering og redning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en brand også kan sprede sig vandret rundt om de brandadskillende vægge, fx via ydervægsbeklædning, tagudhæng og lignende.

Det er også vigtigt, at brandsektionsvægge og etagedæk føres ud til indersiden af den udvendige beklædning, og at tagudhæng, altangangsoverdækninger mv., som passerer en brandadskillende væg, afbrydes eller på anden måde sikres ud for væggen. Hvis der er monteret regnskærm ud for brandsektionen, skal denne afbrydes korrekt for ikke at få brandspredning via denne.

Hvis der, ved brandsektionsafgrænsende vægge, er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervæggene, vinduer m.v., udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbninger, bortset fra åbninger, der lukkes med mindst dørklasse EI2 60-C [BD-dør 60], så vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand af mindst 2,5 m fra sektionsafgrænsningen.

Mulighed for vinkelsmitte kan være til stede, hvor vinklen mellem ydervæggene er mindre end 135°. De angivne 2,5 m kan måles enten langs en af facadelinjerne eller på skrå over hjørnet. Hvis der placeres et vinduesparti, inden for det område, hvor der sker sikring mod vinkelsmitte, må dette ikke kunne åbnes, og det bør have samme brandmæssige egenskaber, som den væg, hvori det monteres.

Hvis vinklen mellem ydervæggene er mindre end 90°, skal det sikres at afstanden mellem ydervæggene, har en så stor afstand, at der ikke vil kunne ske brandspredning mellem disse. Ved vinkler under 90° kan ydervæggene ofte betragtes tilsvarende to bygninger, der er placeret mindre end 5,0 m meter fra hinanden. Det bør derfor i disse tilfælde vurderes, om der skal etableres en brandmæssig adskillelse svarende til EI 60 / A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] for de dele af ydervæggene, der ligger tættere end 5,0 m. Det bør ligeledes foretages en vurdering om, hvorvidt der kan etableres vinduer eller tilsvarende åbninger.

Sikring af vandret brandspredning/vinkelsmitte ved brandsektionsafgrænsende vægge


Sikring af vandret brandspredning/vinkelsmitte ved brandsektionsafgrænsende vægge

(Iht Bygningsreglements vejledning til kap 5 – Brand)

Se mere i artiklen: BR18 Brandsikring med glas

Sikring mod brandsmitte ved forskellig bygningshøjde på hver side af en brandsektionsvæg


Sikring mod brandsmitte ved forskellig bygningshøjde på hver side af en brandsektionsvæg 

(Iht DBI-vejledning 37: Glas og brand)

Se mere om brandbeskyttende glas i artiklen: Brandbeskyttende glas, ny vejledning fra Glasindustrien 
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas