« Tilbage

Brandbeskyttende glas, ny vejledning fra Glasindustrien

Sidst revideret mar 2023
Glasfakta

Brandsikring er vitalt for vores byggeri, ligesom vores ønske om indsyn, udsyn og dagslys. Brandbeskyttende glas/brandglas forener disse to vigtige funktioner.

Brandbeskyttende glas ser ved første øjekast ud som almindeligt glas, hvilket faktisk er det mest fantastiske, de fleste vil slet ikke se og opleve, at dette glas kan noget helt ekstraordinært. I tilfælde hvor der opstå brand vil den brandbeskyttende funktion i glasset træde i kraft.

Brandbeskyttende glas skal projekteres, kontrolleres og monteres korrekt

Det er vigtigt at informere byggebranchen om at dette glas netop ikke er et ordinært glas, men både skal projekteres, kontrolleres og monteres korrekt, for at få de ønskede egenskaber til at fungere.

Glasindustriens vejledning om Brandbeskyttende glas kan ses på Glasindustriens Glasbibliotek.

Typer af brandbeskyttende glas

De brandbeskyttende glas er udviklet til at kunne opfylde de krav som er fastlagt i bygningsreglementet, dvs iht europæiske standarder, ligesom det kendes fra alle de øvrige funktioner. De brandbeskyttende glas kan indgå i termoruder og som enkeltglas og udover de brandmæssige funktioner også tilpasses andre krav, hvor især glassene har særlige egenskaber mht dagslystransmission, personsikkerhed, sikring, støj osv. Vejledningen giver en samlet oversigt over typer og funktioner.

Produktkontrol

I CE-mærkningen af byggevarer er der indbygget et ”System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans” det der i daglig tale og på Ydeevnedeklarationen omtales som AVCP (System of Assessment and Verification of Constancy of Performance), som betyder at netop byggevarer, der har brandmæssige (og sikrings) funktioner, skal kontrolleres på højeste niveau. Det skal jo sikre menneskeliv ved en brand! Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af dette system.

Brandsikring

I Bygningsreglementet beskrives krav til brandsektioner, netop hvori der kan indgå brandbeskyttende glas. Vejledningen gennemgår krav og glassenes muligheder.

Men brandbeskyttende glas skal altid indgå i en bygningsdel, hvor den samlede montage skal prøves og klassificeres, så glasset kan ikke som glas alene klassificeres.

Advarsel

Der har fejlagtigt i nogle byggerier været brugt en billigere brandsikring en sektionsvæg, ved at bruge almindeligt ikke-klassificerede sikkerhedsglas, suppleret med et aktivt sprinklersystem. Glasindustrien advarer mod at benytte et alternativ, som ikke kan opfylde en standard klassifikationsprøvning for glasbygningsdeles brandmodstandsevne. Beskyttes glaspartiet med et aktivt brandsikringstiltag, skal det dokumenteres - f.eks. ved prøvning - at det samlede system opfylder de krav, der stilles for den brandadskillende bygningsdel. Det aktive brandsikringstiltag skal endvidere udlægges til inspektion af en akkrediteret inspektionsvirksomhed for at sikre høj pålidelighed. Glasindustrien advarer derfor mod denne fejlagtige brug som ikke kan dokumenteres.

Se artiklen Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts DBI vejledning 37 ”Glas og brand –Brandbeskyttende glas i bygningsdele” på Glasfakta.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas