« Tilbage
Lys og udsyn

Lys og udsyn i henhold til Bygningsreglementet og om indblik

Sidst revideret jan 2024
Glasfakta

Udsyn iht BR18 kap. 18

§ 377 Lys og udsyn

I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller komfortmæssige gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn samt tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen.’

§ 378 Udsyn

Arbejdsrum, opholdsrum, undervisningslokaler og beboelsesrum mv. skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne. Vinduer og solafskærmning skal projekteres og udføres, så det sikres, at der kan opretholdes udsyn til omgivelserne i en tilfredsstillende del af brugstiden.

Bygningsreglementets vejledning om lys og udsyn

Udsyn (§ 378):

Udsynet eller udsigten til omgivelserne er en af de vigtigste faktorer for oplevelsen af rummet. Når solafskærmning projekteres og udføres, skal der tages højde for den benyttelsestid, som solafskærmningen har i brugstiden, samt gennemsigtigheden af den valgte solafskærmning, når det vurderes, om udsynet i brugstiden er opretholdt.

Kravet om at der skal kunne ’opretholdes udsyn til omgivelserne i en tilfredsstillende del af brugstiden’ er især relevant i sommermånederne, hvor behovet for at begrænse overtemperaturer er størst, og i forår- og efterårsperioder, hvor risikoen for blænding kan være høj på grund af lavtstående sol. Da solafskærmninger reducerer udsynet på forskellig måde, tages der hensyn til, i hvilken grad en given solafskærmning tillader udsyn til omgivelserne, når den er helt trukket for. Afskærmningers evne til at tillade udsyn klassificeres efter den europæiske standard DS/EN 14501 der også er beskrevet i SBi-anvisning 264.

Arbejdsrum mv. og beboelsesrum mv. skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se ud på omgivelserne. Arbejdsrum mv., der primært belyses via ovenlys, uden direkte udsyn til omgivelser, vil altid skulle forsynes med supplerende vinduer, så der etableres udsyn til omgivelserne.

Læs også artiklen: Dagslys krav i BR og Dagslysfaktor

Lysforhold

Lysforhold dvs lysforskellen mellem ude og inde sammenholdt med glassets lystransmittans er yderligere beskrevet i artiklen: Spionspejl

Indblik

I bygningsreglementet er der ikke krav til indblik, men i "SBi anvisning 264 Solafskærmninger" er der nogle anvisninger:

Behovet for privathed afhænger af, hvad der foregår inde i bygningen. Men bygningens placering og de nærmeste omgivelser har også betydning. Har personer uden for bygningen frit indblik, eller er der vinduer i andre bygninger lige overfor, vil en del mennesker føle sig generet. Kulturelle krav eller normer kan også give et større behov for privathed.

Evnen til at beskytte mod indblik angives i "DS/EN 14501 Skodder, rullegardiner, persienner og markiser – Termisk og visuel komfort – Bestemmelse af ydeevne og klassifikation". Standarden beskriver det ved, om en observatør placeret 5 meter udenfor afskærmningen kan skelne en person eller genstand placeret i rummet 1 meter bag afskærmningen ved normale lysforhold. ’Normale lysforhold’ er nærmere defineret i standarden.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas