« Tilbage

Dagslys krav i BR og Dagslysfaktor

Sidst revideret sep 2023
Glasfakta

Bygningsreglementets vejledning om lys og udsyn

BR18 Kap.18: § 377 Lys og udsyn

"I bygninger skal der være lysforhold, der sikrer, at der ikke opstår risiko for personers sikkerhed og sundhed, eller komfortmæssige gener. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt dagslys og udsyn samt tilstrækkelig elektrisk belysning i forhold til anvendelsen.

Stk. 2. Projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:

Overholdelsen af kravet om belysningsstyrker fra dagslys skal gennemføres ved simulering af de kritiske rum i den aktuelle bygning.

Uddrag fra ”Bygningsreglementets vejledning om lys og udsyn”:

"For relativt simple bygninger, vil det ofte være tilstrækkeligt at undersøge få udvalgte rum, hvor der kan være tvivl om dagslysadgangen, hvis der er sikkerhed for at resten af rummene overholder kravene. Her vil det som regel være enklest at benytte 10 pct. reglen. For de udvalgte rum defineres rummets afgrænsning, og gulvareal samt glasarealet for vinduerne i rummet beregnes. Det faktiske glasareal for hvert vindue skal korrigeres for forhold, som begrænser dagslysadgangen til vinduet, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning om korrektioner til 10 pct.-reglen for dagslys."

En anden mulighed nævnt i vejledningen (uddrag):

"Forudsætninger vedr. beregning af belysningsstyrker

Dokumentationen af dagslyset i et rum ved beregning af belysningsstyrker fra dagslys tager udgangspunkt i den europæiske standard, DS/EN 17037 (Dansk Standard, 2018). Standarden angiver principper for, hvordan man skal beregne og dokumentere dagslysforholdene i et rum under de givne klimaforhold. Standarden indeholder også anbefalinger til, hvilke kriterier der mindst bør være opfyldt, for at et rum kan siges at have tilstrækkelig dagslystilgang."

Bygningsreglementets vejledning om lys og udsyn.

DS/EN 17037:2018+A1:2021 Dagslys i bygninger

Dette dokument specificerer måder, hvorpå det er muligt ved hjælp af naturligt lys at opnå en tilfredsstillende subjektiv oplevelse af lyshed indendørs samt at sørge for tilstrækkeligt udsyn. Der gives også anbefalinger vedrørende varigheden af sollystilførsel i opholdsrum. Dette dokument indeholder information om, hvordan dagslys udnyttes til belysning indendørs, og hvordan blænding begrænses. Dette dokument angiver, hvilke parametre der skal anvendes til at analysere dagslysforholdene, og opstiller principper for beregning og verifikation. Ved hjælp af disse principper er det muligt at tage hensyn til dagslysets variabilitet over dagen og året. Dette dokument gælder for alle rum, der regelmæssigt benyttes af personer i længere tidsrum, bortset fra rum, hvor dagslystilførsel er i strid med arten og funktionen af det arbejde, der udføres. Fastlæggelse af belysningskrav for personer på indendørs arbejdspladser, herunder synsopgaver, er indeholdt i EN 12464-1 og er ikke en del af dette dokument.

Dagslysfaktor

Begrebet ”dagslysfaktoren” indgår ikke i BR18, men ses ofte omtalt. Dagslysfaktoren er forholdet (i procent) mellem belysningsstyrken i rummet og den samtidige belysningsstyrke på vandret i det fri. Den målte dagslysfaktor 2 m fra vinduet er 2 % eller højere på ca. 20 % af arbejdspladserne, mens den er mindre end 1 % på ca. 25 % af arbejdspladserne.

Hvor mange lux skal der mindst være fra dagslys i et beboelsesrum?

Tilstrækkeligt dagslys kan dokumenteres ved at eftervise, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere ved mindst halvdelen af det relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne. For beboelsesrum er det relevante gulvareal lig det indvendige gulvareal.

Dokumentation af dagslys med 10%-reglen

I henhold til BR18 kan tilstrækkelig tilgang af dagslys dokumenteres ved, at glasarealet korrigeret for skygger svarer til mindst 10 % af det relevante gulvareal.

Hvor mange lux skal der være?

Ved de fleste typer arbejde ligger de krævede værdier på 200 eller 500 lux, mens der kræves 1.000 eller 1.500 lux ved mere lyskrævende arbejdsopgaver. Kravene til belysningsstyrke er beregnet ud fra personer med normalt syn. Det kan være nødvendigt med højere belysningsstyrker, hvis der fx beskæftiges ældre.

Hvor meget lys skal der være i et rum?

Følg som minimum Arbejdstilsynets vejledning

Der skal være 500 lux på tavlen. På et kontor skal der være 500 lux på skrivebordet og mindst 100 lux i resten af rummet. Desuden skal lyskilder holdes rene, og det skal være muligt at undgå blænding. Endelig skal der være udsyn gennem vinduerne.

Hvordan måler man lux?

Belysningen måles i lux på det objekt, der er genstand for arbejdet, og registres med et luxmeter. Lysstyrken vil ofte være en sum af lyset fra flere lyskilder - for eksempel loftslys og arbejdslamper.

Hvor meget er 1 lumen?

Lumen er en måleenhed for lysstrøm, et mål for den samlede mængde synligt lys udsendt af en kilde. Lumen svarer altså til, hvor meget lys pæren udsender. Jo højere lumen-værdi, desto mere lys udsender pæren. Så enkelt er det

Hvad er forskel på lumen og kelvin?

Den type belysning, du anvender, kan måles ud fra: Lumen (lm) – lysstyrken. Kelvin (K) – farvetemperaturen. Color Rendering Index (CRI eller Ra) – hvor klart farverne i lysfeltet bliver gengivet.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas