« Tilbage

Spionspejl

Sidst revideret sep 2021
Glasfakta

Spionspejl eller spionglas er et spørgsmål om lystransmittans

”Spionspejl” findes ikke! – men der kan skabes en spionspejlseffekt! Derfor bruges det oftest indendørs hvor lysforholdene kan kontrolleres.

Forudsætningen for at glas skal reflektere, er at der skal være mørkere bagved glasset end foran. Jo større lysforskel inde/ude og jo mindre lystransmittans (jo lavere LT jo mørkere glas) desto stærkere spejlingseffekt i ”spejlet”/vinduerne.

”Spionspejl eller ’Fuldstændig look-alike’ forudsætter, at glasset har maximalt 10-20% lystransmittans, yderligere effekt opnås når glasset har en høj lysreflektans, men høj lysreflektans betyder ikke spejling!

Illustration: Pilkington

På kurven vises som en grov vejledning, hvor stor lysforskel der skal være ved forskellige lystransmittanser for at opnå ”spionspejls-effekt” og look-alike.

Bemærk at glassets lysrefleksion (LR) ikke alene skaber en spionspejlseffek

Vinduer

Ved vinduer hvor der – vel at mærke om dagen – ønskes en spejlingseffekt, bør vinduerne ikke være for store, og lysforskellen mellem de to sider: ude/inde skal være åbenbar stor.

Om aftenen ændres lysforholdet og spejlingen forringes eller forsvinder. Når man tænder lyset inde er der fuldt indsyn. Ligeledes forringes refleksionen om dagen ved overskyet vejr. Er lyset indenfor stærkere end ude kan man desuden se ind.

Look-alike glasfacader

Look-alike anvendes som et overordnet udtryk for spejlfacader, hvor vinduer og brystninger har samme udseende. Vil man udnytte glassets spejlende effekt skal der vælges belagte facadeglas. Glasset i vinduerne skal derfor også være med en belægning som svarer til de belagte facadeglas.

Store vinduer med høj lystransmittans giver stort lysindslip, hvilket også påvirker lysbalancen ude/inde og dermed også giver mindre Look-alike. Look-alike opstår derfor kun i dagslys

Jo større forskel i lysstyrken foran og bagved glasset, desto bedre spejling

Generelt set er det mere enkelt at opnå stor lysforskel med glas som har lav lystransmittans, da lysindfaldet bliver mindre, dvs forskellen i lys foran og bagved glasset bevares.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas