« Tilbage

Falmning, en ændring i farve med tiden, og ikke kun pga UV-stråling

Sidst revideret apr 2021
Glasfakta

Solstrålingen medfører falmning og materialenedbrydning af møbler mm


Falmning måles ved at evaluere farven på et materiale på to eller flere tidspunkter. Ofte er det et tab af farve eller en reduktion i farvemætning på grund af blegning.


Med i denne diskussion er vi interesseret i materiel nedbrydning på grund af soleksponering, såsom sprødhed og revner, som også kan kaldes ældning, foruden falmning og evnen til at reducere denne skade ved at vælge glas til vinduer, der blokerer for de mest skadelige solstråler.


Det er vigtigt at overveje følsomheden af det interiør eller materialer, der skal beskyttes. Nogle materialer er kun følsomme over for bestemte bølgelængder i solspektret. At kende følsomheden af de materialer, der skal beskyttes, hjælper med til at bestemme, hvor godt et bestemt glasprodukt kan hjælpe med at reducere falmning eller beskadigelse.


Falmning skyldes både UV-stråling og den synlige solstråling

I årtier har den accepterede foranstaltning til at indikere tilbøjeligheden til at glas reducerer falmning af interiør som tæpper, forhæng, møbler osv. været UV-transmission. Nyere test har vist, at falmning påvirkes af både UV-stråling og en del af det synlige lysspektrum, som kan bidrage så meget som op til 40% af falmningsskaden. Af de nye målefaktorer, der er udviklet, er det Den Internationale Standardorganisation (ISO), der har den mest omfattende faktor. Det tildeler en vægt til transmittansen ved hver bølgelængde mellem 300 og 600 nm (det synlige spektrum begynder ved 380 nm) baseret på kendt bidrag til materiel skade som bestemt af Den Internationale Kommission for Belysning (CIE). Navnet på denne faktor er ISO Damage Weighted Transmittance (Tdw-ISO) faktor.Tdw-ISO

Tdw-ISO-beregningen tildeler en bestemt skadesvægtet faktor til hver bølgelængde af UV eller synligt lys baseret på dens bidrag til falmning. Som CIE Skadefaktor i graffen herunder viser, er det kendt, at de kortere bølgelængder (som UV) forårsager mere falmningsskade end de længere bølgelængder (såsom synligt lys). Derfor er det de kortere bølgelængder (de blå), der vil have en højere vægtet "skade" -faktor end den længere bølgelængde. Summen af disse bølgelængde-specifikke faktorer giver den skadevægtede transmission for et specifikt glasprodukt. Et glas med lav UV-transmittans men høj blå-lys transmittans, kan nemt være mindre effektiv mod falmning, end et glas med relativ høj UV-transmittans men med lavt indhold i det synlige lys, derfor er det vigtigt at den indvendige belysning heller ikke har meget blåt lys, som en del halogenpærer har, hvis falmning skal undgås.Grafen herunder viser det resulterende solvægtede skadesrespons efter bølgelængde. Ved at sammenligne skadesvægtet transmission af forskellige glastyper kan arkitekter, bygningsejere, husejere og vinduesproducenter mere effektivt bestemme muligheden for at beskytte indvendige komponenter mod falmning.


Selvom Tdw-ISO i øjeblikket ikke er offentliggjort på de fleste datablade fra glasproducenter, er det sikkert tilgængelig efter anmodning. Disse værdier kan også beregnes ved hjælp af LBNL's (Lawrence Berkeley National Laboratory) Window 7.4 termisk analysesoftware.


Fremover vil der i tabelform kunne vises skadevægtet transmission for forskellige glas- og termorudeprodukter også for den ældre mindre omfattende UV-transmittansaflæsningt. En lavere Tdw-ISO betyder bedre falmningsbeskyttelse. Bemærk, at det grundlæggende klare/klare monolitiske laminat normalt har en UV-transmission på nul og en Tdw-ISO på 0,57. Dette niveau af falmningsbeskyttelse skyldes UV-blokeringsstyrken i selve mellemlagsfolien. Bemærk også, at de fleste termoruder har endnu bedre falmningsbeskyttelsesydelse med Tdw-ISO-værdier, der ligger langt under det klare/klare laminat. Dette skyldes energiglas-belægningernes blokering af det blå lys i det synlige spektrum (380 til 700 nm). Nogle af de bedste falmningsbeskyttelsesegenskaber opnås ved at kombinere et lamineret glas i en termorude, der også indeholder en højtydende energiglas-belægning.


Se eksempel udregning fra Pilkingtons PRO-Program, NSG Spectrum.


Konklusion

Den ideelle situation, når man skal beskytte materialer mod falmning, er at man kender materialernes følsomhed og vælger en rudekombination, der reducerer transmission ved de bølgelængder det drejer sig om.


Tdw-ISO repræsenterer skader forårsaget af både UV og synlige bølgelængder, det er derfor et mere præcist værktøj til vurdering af potentiel falmebestandighed end den samlede UV-transmittans, der traditionelt er blevet brugt af mange producenter.Se mere om UV-stråling i artiklen "UV-stråling".
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas