« Tilbage

U-værdi

Sidst revideret sep 2018
Glasfakta

U-værdi afhænger af emissionsfaktor, luftafstanden og gassen

Isoleringsevnen for glaskonstruktionen er en af flere vigtige parametre for det samlede indeklima.


U-værdi i termoruder

Isoleringsevnen (U-værdi [W/m2K]) i en termorude afhænger af:


Glassets tykkelse har ikke indflydelse på isoleringsevnen i termoruder. Kun ved meget tykke glas kan det få en lille betydning.


U-værdi i 2-lag termoruder

Diagrammet herunder viser U-værdi ved forskellige spaltebredder afhængig af hvilken gasfyldning man har valgt. Kurverne gælder for en termorude med udv. 4 mm klar float e=0,84 og indv. 4 mm energiglas e=0,037. U-værdierne er beregnet iht. DS/EN 673 med 90% gasfyldning.


Ved 90% Argon og indv. energiglas e=0,037 er U-værdierne: 1,97 (6 mm), 1,49 (9 mm), 1,21 (12 mm), 1,04 (15 mm), 1,06 (18 mm), 1,08 (22 mm) og 1,11 (27 mm)


Bedre (lavere) U-værdi opnås med flere glaslag f.eks. 3-lag.


U-værdi i 3-lag termoruder

Diagrammet herunder viser U-værdi ved forskellige spaltebredder afhængig af hvilken gasfyldning man har valgt. Kurverne gælder for en termorude med:


Udvendigt 4 mm energiglas e=0,037

Midterste glas 4 mm klar float e=0,84

Indvendigt 4 mm energiglas e=0,037.Afstanden i termoruder

Om afstand i termoruder står der i SBi-anvisning 215, 2.udg. 2018, Dimensionering af glas i klimaskærmen:


”U-værdien øges væsentligt, hvis den faktiske glasafstand er under 9 mm. Ved anvendelse af persienner mellem glas bør der sikres plads til persienners fri bevægelighed også under vinterforhold.”


For mere information kan du læse artiklerne:

U-værdi, isoleringsevne i 2-lag og 3-lag termoruder

U-værdi i skrå flader
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas