« Tilbage

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer

Sidst revideret dec 2021
Glasfakta

Bevaringsværdige vinduer med et lag glas er i de fleste bygninger blevet energiforbedret med koblede rammer. Vinduer, som allerede har en koblet ramme, bør energirenoveres ved at glasset i de koblede rammer udskiftes til energiglas eller endnu bedre, der monteres nye koblede rammer med plads til en energirude.


Fordele

• Mindre varmetab gennem vinduerne

• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

• Varmere overflader og mindre risiko for indvendig kondens

• Mindre træk og kuldenedfald

• Øget komfort og bedre indeklima

• Lavere CO2-udledning

• Energiforbedring af vinduer med koblede rammer forøger husets værd


Vinduer med nye koblede rammer

Nye koblede rammer bør udføres med energiruder, man skal dog sikre, at det oplukkelige vindue kan bære vægten af de to lag glas.


For at sikre en tæt samling mellem vinduet og den koblede ramme skal der være en plan flade hele vejen rundt langs karmen på det eksisterende vindue, og der skal være en tætningsliste mellem den koblede ramme og den eksisterende karm. Store ujævnheder i karmen må udlignes med trælister og mindre ujævnheder tætnes med fugemasse. Selv små utætheder mellem den koblede ramme og karmen på det eksisterende vindue kan medføre kondens på den indvendige side af det yderste glas. For at minimere risikoen for kondens kan man etablere mindre udluftningsåbninger mellem hulrummet og det fri.


Der skal være en tæt samling mellem den koblede ramme og vinduesrammen til indvendig rumluft. Har der tidligere været problemer med indvendig kondens, kan det være en ide at udskifte tætningslisten.


Kilde: Videnscenter for energibesparelser i bygninger.


Læs også artiklen: Forsatsrammer til energirenovering af vinduer med et lag glas.


Vindue med eksisterende koblede rammer

Eksisterende koblede rammer med almindeligt glas energiforbedres med et nyt energiglas med en hård lav-emissionsbelægning. Den hårde belægning vælges fordi den tåler almindelig vedligeholdelse som fx vinduespudsning.


Hvis falsen i den koblede ramme er større end 23-25 mm, kan der anvendes en energirude med dimensionen 4-9-4 mm. Energiruden kan eventuelt bestilles med belægning på indersiden af begge glas. Er der ikke plads til energiruden i de eksisterende koblede rammer kan man vælge at få fremstillet nye rammer. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at man bliver nødt til at fræses ud i det gamle vindue for at få plads til rammen.


Opmåling og montering bør foretages af professionelle håndværkere med erfaring i montering af glas og ruder, da korrekt montering af glas og ruder er afgørende for rammens og hele vinduets funktion og levetid.


Energiglas og 2-lags energiruder

Til koblede rammer anvendes i dag for det meste 1-lag energiglas med en hård lav-emissionsbelægning. Den hårde belægning vælges fordi den tåler almindelig vedligeholdelse som fx vinduespudsning. En bedre energiløsning er at vælge en 2-lags energirude, hvor det inderste af de to glas er belagt med en blød lav-emissionsbelægning. Lav-emissionsbelægningen reducerer varmeudstrålingen markant.


For at mindske varmetabet i 2-lags energiruder anvender man gasarten argon mellem glassene. Argon er tungere end luft og mindsker derved den cirkulation, der opstår i en rude, som er kold på den ene side og varm på den anden side, og hermed opnås mindre varmetab gennem ruden.


Varme kanter

Glassene i en energirude holdes adskilt af et afstandsprofil. Tidligere var afstandsprofilet fremstillet af aluminium eller galvaniseret stål, som har en høj varmeledning. Ruderne havde derved en lav overfladetemperatur langs den indvendige rudekant med risiko for kondensdannelse. For at minimere problemerne med energitab og kondensdannelse langs rudens kant, har man udviklet nye “varme kanter” af plastmaterialer.


Læs mere i artiklen: Hvad er varm kant?


Indeklima

Når vinduerne energiforbedres, bliver vinduets indvendige overflade varmere. Forudsat at den koblede ramme slutter tæt, nedsætter den varmere overflade risikoen for kondens på indersiden af glasset og giver mindre træk i form af kuldenedfald. Ved en tætsluttende ramme kan den varme luft fra rummet ikke trænge ind i vinduets mellemrum, og derved undgås problemer med dug.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas