« Tilbage

Hvad er "varm kant"

Sidst revideret dec 2021
Glasfakta

Afstandsprofil har fået tilnavnet "varm kant"

Glassene i termoruder holdes adskilt af afstandsprofiler langs hele rudens kant, det hulrum, der herved opstår mellem glassene, er sammen med belægningerne, grundlaget for rudens varmeisolering.


Afstandsprofilet, spaceren danner sammen med en indre forsegling af Butyl, der sikrer gastæthed, og en ydre forsegling, der sikrer mod indtrængning af vand og vanddampe, den to-trins isolerende fugekant, der har været et krav siden indførelsen af EN-standarden EN1279 for termoruder i 2004. EN1279 afløste den danske standard DS1094 for termoruder, som kun krævede et-trins fuge. CE-mærkning af termoruder iht DS/EN 1279-5 er obligatorisk fra 1.3.2007.Kuldebro

I opvarmede bygninger er kuldebroer årsag til tab af værdifuld varmeenergi. En kuldebro er et område, hvor isoleringsevnen er dårligere, end den er i den omgivende konstruktion. Når varmestrømmen indefra bevæger sig gennem kuldebroen til ydersiden falder overfladetemperaturen på den indvendige side, hvilket medfører risiko for kondens og skimmelsvamp. Afstandsprofilet i termoruder, af ældre dato, er en kuldebro og kan derfor være med til at øge varmetabet.


Afstandsprofiler af aluminium og stål skabte uønskede kuldebroer

I de første termoruder anvendte man afstandsprofiler fremstillet af aluminium, senere blev det erstattet af tyndt galvaniseret stål. De aluminiumsprofiler, man anvendte tidligere, havde fire gange højere varmeledning end afstandsprofiler af galvaniseret stål.


”Varm kant” er termisk forbedret isolerende glas- kantforsegling

Allerede i halvfemserne kom de første termisk forbedrede afstandsprofilerr på markedet. Ved brug af materialer med signifikant lavere termisk ledningsevne end aluminium kan varmetabet i termorudens kantområde blive mere end halveret. Dette sparer værdifuld varmeenergi, minimerer risikoen for kondens og forbedrer U-værdierne i vinduer og facader.


De afstandsprofiler, man anvender nu om dage er isolerede, og ofte også fremstillet af et materiale, der er minimalt varmeledende, heraf er opstået navnet ”varm kant”. Varm kant bryder kuldebroen i vindues- og facadeprofilers kant. "Varm kant" gør vinduer og facader mere energieffektive.


Definition af varm kant

For at afgrænse den varme kant fra konventionelle afstandsprofiler findes en klar definition i følgende standarder:

For vinduer i bilag E i ”DS/EN ISO 10077-1: Termisk ydeevne for vinduer, døre og skodder – Beregning af varmetransmissionskoefficient”


For curtain-wall facader i bilag B i ”DS/EN ISO 12631: Termisk ydeevne for curtainwalling – Beregning af varmetransmissionskoefficient”.Læs mere om Termoruder her på Glasfakta
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas