« Tilbage

Forsatsrammer til energirenovering af vinduer med et lag glas

Sidst revideret okt 2021
Glasfakta

Man kan energiforbedre oprindelige, bevaringsværdige 1-lags-vinduer med forsatsramme monteret med energiglas eller energiruder. Det giver en lavere varmeregning og et bedre indeklima.


Oprindelige bevaringsværdige vinduer med ét lag glas, der er i god stand, kan repareres og energirenoveres ved på indvendig side at påmontere en forsatsramme med energiglas eller energirude i. Hvis vinduerne allerede er forbedret med en forsatsramme, bør glasset udskiftes til et energiglas.


Fordele ved at energirenovere bevaringsværdige vinduer:

Læs artiklen "U-værdi i løsninger med forsatsglas".


Ventilation


Forsatsrammer kan øge bygningens tæthed. Dermed øges behovet for ventilation af rummet, hvilket kan ske ved installation af udeluftventiler i ydervæggen.


Når vinduerne energirenoveres er der andre løsninger der kan tænkes ind i løsningen:


Støj

Hvis bygningen er beliggende i et område med meget støj, kan forsatsrammen/ den koblede ramme monteres med støjdæmpende ruder. I en støjdæmpende rude har glassene forskellige tykkelser, og der er en større afstand mellem glassene. Lydruder er derfor ekstra tykke, og det skal sikres, at der er plads til disse.


Læs artiklen "Støjdæmpning med forsatsramme".


Solafskærmning

Hvis bygningen har et stort solindfald og hermed uhensigtsmæssige høje rumtemperaturer kan der anvendes solafskærmende ruder. Solindfaldet vil blive minder, men varmetilskuddet fra solen om vinteren vil også blive reduceret. Der findes solafskærmende-energiglas der kan bruges i termoruder isat bag det yderste enkeltglas, evt også med lyddæmpende lamineret glas indv. i termoruden. Fx 4+30+4SE(70/35)-16Ar-8,8LL, (SE: Solafskærmende-energiglas, LL: LydLamineret glas). Samlet U/LT/g=0,8/66/37.


Se artiklen "Energiglas".


Sikkerhedsglas

Er vinduerne placeret i en institution eller anden offentlig bygning, hvor der færdes mange mennesker, er der krav om personsikkerhedsglas.


Redningsåbning

Hvis vinduet er en redningsåbning skal det stadigt kunne fungere som sådan. Den frie højde + den frie bredde af en redningsåbning skal være 1,5 m, højden må ikke være mindre end 0,6 m og bredden ikke mindre end 0,5 m.


Læs artiklen "Flugtveje, redningsåbninger, flugtvejs- og nødudgangsdøre ".


Energiruder

I en 2-lags energirude er det inderste af de to glas belagt med en lav-emissionsbelægning, der reducerer varmeudstråling markant. For at mindske varmetabet yderligere anvendes gasarten argon mellem glassene. Argon er tungere end luft og mindsker derved den cirkulation, der opstår i en rude, som er kold på den ene side og varm på den anden side.


Hvilke krav stiller bygningsreglementet?

Ved forbedring af vinduer ved montering af en forsatsramme eller en koblet ramme stiller bygningsreglementet ikke krav til den energimæssige ydeevne.


Andre muligheder

Hvis man ikke kan godtage de forandringer der bliver som følge af at montering af en forsatsramme eller en koblet ramme, kan man udskifte vinduerne til nye vinduer med energiruder og energisprosser under hensyntagen til husets arkitektur. Udskiftning af vinduer til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt. Bemærk at skiftes hele vinduet er der krav i Bygningsreglementet, der skal overholdes.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas