« Tilbage
Værn og håndliste i stål

Håndliste topprofil

Sidst revideret apr 2024
Glasfakta

Bygningsreglementet BR18 stiller i kapitel 2 specifikke krav til adgangsforhold herunder håndlister.

Der skal være håndlister i begge sider af trapper og ramper i fælles adgangsveje

I BR18 kapitel 2: Adgangsforhold (§ 48 - § 62), står der i § 49: ”Brugerne skal ved egen hjælp kunne komme fra vej frem til alle adgange til bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer på matriklen.”

Stk. 5: ”Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper.”

Bemærk at der er krav om håndlister i begge sider af ramper og trapper.

BR18 Kap 2 § 61: Håndlister.

”Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje, hvor der ikke er opsat værn, skal forsynes med håndlister i begge sider under hensyn til bygningens udformning og anvendelse. Håndlisterne skal være nemme at gribe om og holde fast i. Håndlister skal føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret.”

Stk. 2: ”Håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,80 m.”

Placeringen og eksempel på håndliste. Illustration fra SBi258 

Bemærk at der i BR18 foreskrives at håndlisten skal afsluttes vandret. Kravet er af hensyn til, at svagtseende skal kunne registrere, at her afsluttes trappen, uanset om det er øverst eller nederst! 

Håndliste hvor der er værn ved trappen er ikke nævnt i BR18

I BR18 nævnes ikke noget om håndliste, hvis der er opsat værn ved trappen. Men generelt skal et værn på en trappe, hvor lysningen ikke er mere en 30 cm, have en højde på mindst 80 cm. Håndlisten ved en trappe skal side i en højde på ca. 80 cm. Kan man så gå ud fra, at selve glasset på et glasværn kan bruges som håndliste!?

Indvendige trapper i boliger er ikke nævnt, så iht BR18 er der ikke et krav om håndlister, sådan som der er i ’fælles adgangsvej’.

Topprofil 

Glasindustriens vejledning GLASVÆRN (Revideret juni 2023) bruger et ’nyt’ begreb: Topprofil. Begrebet bruges både på ”Glas indspændt på en side i bundskinne”, ”Glas indspændt med bolte på en side” og på ”Skråt trappeværn internt i boliger”. 

For indspændt skråt værn af lamineret glas i forbindelse med trapper er der flere og særlige forhold, man skal være opmærksom på, og som har indflydelse på glasvalget. 

Et skråt glasværn er ifølge Glasindustriens vejledning ”Glasværn” et værn, hvor de enkelte glaspartier er parallelogram-formet. Glaspartierne er monteret, så to sider er lodrette og to sider følger trappens vinkel. 

Den øverste ’trekant’ på glasset bliver dermed udkraget og vil derfor have en mulighed for stor udbøjning, hvis toppen ikke fastholdes. 

Det er denne udkragede spids som uden understøtning er dimensionsgivende, da spidsen medfører væsentlige spændinger og bevægelser (udbøjninger) i glasset som er afgørende for glasvalg og befæstelsen. 


Hvor topprofiler mødes, for eksempel mellem trappeløb og repos, skal topprofilerne udføres sammenhængende. Det sikrer at glassene bliver sammenhængende og fordeler værnbelastningen.

Hvis man udfører skråt glasværn uden sammenhændende topprofil eller tilsvarende, så kan vejledningens glasanbefalinger ikke anvendes.

GLASINDUSTRIENs vejledning forudsætter, at alle skrå glasværn skal have stabiliseret de udkragede spidser af glassene. Det kan ske ved, at de udkragede spidser i glasfelterne fastgøres til naboglasset med gennemgående profil i toppen af værnet. I toppen af værnet skal den udkragede spids på det øverste glas være afstivet ved at profilet fastgøres i reposværn, mægler/septer, eller lignende.

Udførelse af gennemgående topprofil er en generel forudsætning for vejledningens glasanbefalinger.

Læs også artiklerne:

Funktion og begreber i BR - Værn  

Glasværn og glastykkelser
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas