« Tilbage

Glasværn og glastykkelser

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta
Der bruges forskellige glastykkelser og glastyper i forskellige konstruktionstyper af glasværn, afhængig af montagemetoden og om der er niveauforskel mellem de to sider, som værnet adskiller.Vejledningen i tabellen gælder for glasværn i brugskategorierne A, B og C1 (boliger, kontorer, skoler, cafeer, restauranter, spisesale, læsesale, receptioner) i henhold til DS/EN1991-1-1:2007, ved en maximal horisontal linjelast (personlast) på håndlisten på 0,5 kN/m i max. højde 1,2 m over gulv eller terræn, horisontal punktlast (personlast) midt på glasset på 0,5 kN og horisontal vindlast udendørs på glas på max 1,2 kN/m².

Det er vigtigt at hele systemet inklusiv indfæstninger og bæreværk klarer de dimensionerende laster.

Der henvises til systemleverandørens anvisninger eller beregninger for det enkelte lasttilfælde.

For øvrige brugskategorier og lasttilfælde, se yderligere data, brugskategorier og monteringsdetaljer i Glasindustriens vejledning: “Glasværn” på www.glasindustrien.dk.

Læs artiklen "Funktion og begreber i BR - Værn" og "Forskellige typer af glasværn og glastyper"

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev