« Tilbage

Funktion og begreber i BR - Værn

Sidst revideret aug 2018
Glasfakta

Bygningsreglementet beskriver værn som sikring mod nedstyrtning

BR18 Kapitel 2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62) har bestemmelser om Værn i § 58 - § 60.
§ 58 Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde, udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem. Bestemmelsen anses som opfyldt, når:

  1. Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m.
  2. Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposser er mindst 0,90 m.
  3. Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m.
  4. Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af gulv/dæk.
  5. Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.BRs vejledning definere: Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg, et vindue, der går til gulv, et værn af glas, balusterglas i trapper med videre.

§ 59 Værn skal udføres, så den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, både lodrette og vandrette ikke giver anledning til personskader. I den forbindelse skal der i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke må kunne klatre på værnet eller komme i klemme mellem balustre.

§ 60 Værn udført af glas skal udføres i overensstemmelse med §§ 238-241

BR18 kapitel 9

BR18 har i kapitel 9 Bygningens indretning (§ 196 - § 241) regler for værn i afsnittet: Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger § 238 - § 241.

”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader” og værn af glas i bygninger definere nærmere krav til værn i afsnittet: 2.4.1.Værn:

”Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal ifølge Bygningsreglementet sikres med værn for at hindre nedstyrtning af personer.

Glas, der fungerer som værn, skal være dimensioneret til formålet efter gældende forskrifter, udført af egnet, lamineret sikkerhedsglas og fastholdt så effektivt, at det efter brud kan tilbageholde personer.

Termoruder i vinduer, der har værnfunktion, og dermed skal sikre mod nedstyrtning af personer, kan udføres af lamineret sikkerhedsglas i det inderste lag.

I ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader” defineres i afsnit:
”2.2.0. Niveauspring og højdeforskelle
Niveauspring, f.eks. i gulvflader eller mellem gulv og terræn, samt højdeforskelle ved hævede opholdsarealer, f.eks. terrasser og altaner, kan udgøre en risiko for fald eller nedstyrtning af personer.

Niveauspring i gulvflader større end almindelig trinhøjde vil øge risikoen for at personer kan falde. Er højdeforskelle ved hævede opholdsarealer og niveauspring i gulve eller mellem gulv og terræn større, end hvad der svarer til 2 - 3 trin med almindelig trinhøjde, vil der være risiko for fald eller nedstyrtning af personer.

Forekommer der niveauspring eller højdeforskelle, hvor personer færdes eller opholder sig, skal der etableres sikring mod fald eller nedstyrtning, som anført i vejledningen”


Glas i værn med niveauforskel over 0,5 m skal være lamineret sikkerhedsglas.

Læs også artiklen "Glasværn og glastykkelser".Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev