« Tilbage

Funktion og begreber i BR - Værn

Sidst revideret maj 2021
Glasfakta

Bygningsreglementet beskriver værn som sikring mod nedstyrtning

BR18 Kapitel 2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62) har bestemmelser om Værn i § 58 - § 60.
§ 58 Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer, skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, således at deres højde, udformning, frie åbninger i værnet mv. sikrer personer mod at falde ud over eller igennem dem. Bestemmelsen anses som opfyldt, når:

  1. Højden på værn eller rækværker er mindst 1,0 m.
  2. Højden på værn ved trapper og ramper er mindst 0,80 m og over trappereposser er mindst 0,90 m.
  3. Højden på værn ved trapper med bredere lysning end 0,30 m, altangange og luftsluser er mindst 1,20 m.
  4. Højden på værn skal måles over trinforkanter og ramper samt fra overkant af gulv/dæk.
  5. Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.BRs vejledning definere: Dette er gældende, hvor der er store niveauforskelle (over 0,5 m) mellem gulvet på begge sider af en glasvæg, et vindue, der går til gulv, et værn af glas, balusterglas i trapper med videre.

§ 59 Værn skal udføres, så den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, både lodrette og vandrette ikke giver anledning til personskader. I den forbindelse skal der i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke må kunne klatre på værnet eller komme i klemme mellem balustre.

§ 60 Værn udført af glas skal udføres i overensstemmelse med §§ 238-241

BR18 kapitel 9

BR18 har i kapitel 9 Bygningens indretning (§ 196 - § 241) regler for værn i afsnittet: Glaspartier, glasflader, og værn af glas i bygninger § 238 - § 241.
”§ 240 Såfremt der i værn ved niveauspring i eller uden for bygningen benyttes glas, skal bestemmelserne i §§ 58 og 59 om værn ligeledes opfyldes.”

”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader” og værn af glas i bygninger definere nærmere krav til værn og niveauspring i afsnittet: 2.4.1.Værn:

”Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal ifølge Bygningsreglementet sikres med værn for at hindre nedstyrtning af personer.

Glas, der fungerer som værn, skal være dimensioneret til formålet efter gældende forskrifter, udført af egnet, lamineret sikkerhedsglas og fastholdt så effektivt, at det efter brud kan tilbageholde personer.

Termoruder i vinduer, der har værnfunktion, og dermed skal sikre mod nedstyrtning af personer, kan udføres af lamineret sikkerhedsglas i det inderste lag.

Niveauspring

Niveauspring i gulve, mellem gulv og terræn samt i forbindelse med hævede opholdsarealer kan udgøre en risiko for fald eller nedstyrtning af personer.

Hvor niveauspring afgrænses af værn, og hvor værn er udført af glas eller delvis af glas, skal der anvendes lamineret sikkerhedsglas for at hindre nedstyrtning og skæreskader ved personkollision og brud i glasset.

Hvor niveauspring er afgrænset af glasfacader, vinduespartier eller vægge af glas, og hvor der kan være en risiko for personskade ved fald gennem glasset, kan glaspartierne sikres, for eksempel ved afskærmning eller ved markering og anvendelse af lamineret sikkerhedsglas.

Læs også artiklen "Glasværn og glastykkelser".Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev