« Tilbage
Paradehuset Gisselfeld

Paradehuset på Gisselfeld gods

Sidst revideret jun 2022
Glasfakta

Gisselfeld blev i sin nuværende form grundlagt af Peder Oxe, der påbegyndte byggeriet af det nye slot i 1547.

Eksotiske planter i herregårdshaven

Igennem hele Gisselfelds historie har dyrkning af eksotiske planter spillet en rolle i herregårdshavens udvikling. Mange af disse eksotiske planter fra middelhavslandene kunne ikke overleve i den danske vinter uden beskyttelse. Allerede i begyndelsen af 1700-tallet opførte man et simpelt pomerans-hus, et overvintringssted for de sarte sydlandske planter.

Inspiration fra England og Crystal Palace

Christian Conrad Sophus greve Danneskiold-Samsøe tiltrådte stillingen som overdirektør for Gisselfeld i 1869, han opførte Paradehuset i 1879. I Paradehuset står planterne til parade i sol og varme.

Huset blev tegnet af den danske arkitekt J. D. Herholdt, inspirationen var hentet fra den engelske landskabsstil og fra det imponerende væksthus "Crystal Palace", der blev opført til Verdensudstillingen i London i 1851.

Paradehuset blev opført i mursten, støbejern og glas. Huset er symmetrisk i sin opbygning med et toetages midterparti og to et-etages sidebygninger. Huset indeholder således tre klimazoner.

Facaden mod syd er udført i støbejern og glas, som læner sig op mod en langsgående muret væg af gule mursten. Muren reflekterer og absorberer solens stråler og danner overgang til den murede del af huset mod nord. Den glasbeklædte facade består af glaspartier i hvidmalede rammer af træ med fine spinkle jernsprosser, som giver planter mest muligt lys. Oplukkelige udluftningsvinduer i tagryggen åbnes via stangforbindelse, betjent med håndsving. Sammen med ventilationslemme i soklen skabes der et godt indeklima til vækster.

Husets nord facade er italiensk inspireret og har oprindeligt haft fladt tag på de midterste rum. Man valgte i 1898 at ændre tagets konstruktion, da der har formodentlig været problemer med tagfladens forskellige inddækninger. I forbindelse med ændringen blev skorstenen flyttet ind i bygningen og ende-gavlene mod øst og vest blev ændret til murede gavle.

Forfald

Ved stormen, der i december 1999 ødelagde mange bygninger i Danmark, blev den ene længe af Paradehuset revet af, herefter forfaldt huset.

Renovering med støtte fra Realdania

Gisselfeld gods har modtaget støtte fra Realdania til renovering af Paradehuset. Renoveringsprojektet skal gøre det historiske herregårdsanlæg brugbart til nye formål og dermed sikre en bæredygtig drift af anlægget.

Formålet med projektet var at bevare et smukt, historisk stykke arkitektur, der udgør en vigtig del af vores kulturarv. Bygningen er et af de få tilbageværende orangerier i Danmark.

Samtidig vises vejen for en ny anvendelse af bygningen med udgangspunkt i bygningens muligheder og dens oprindelige brug. Bygningen skal i fremtiden huse et botanisk informationscenter, repræsentative lokaler, udstillinger mv.

Europa Nostra-pris til Gisselfeld Paradehus

Gisselfeld Paradehus modtog i 2006 Europa Nostra Awards (tredjeplads). Europa Nostra er en paneuropæisk, nonprofit organisation, der værner om Europas kulturarv. Prisen gives til projekter, der på en væsentlig måde bidrager til bevaring og forskønnelse af Europas arkitektoniske og landskabskulturelle arv.

Billederne i artiklen er taget af fotograf Jørgen Jørgensen for Realdania.

Læs mere om orangerier i artiklen: Hvad er et orangeri?
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas