« Tilbage

Viskositet og glas

Sidst revideret nov 2021
Glasfakta

Viskositet er en betegnelse af partiklers indre friktion i en væske

Tyktflydende væsker har høj viskositet tyndtflydende væsker har lav viskositet. Væsker som ketchup, shampoo og sirup har høj viskositet. Olie, maling og fedtstoffer har middel viskositet, mens vand har en lav viskositet.


En væskes viskositet afhænger altid af temperaturen. En væskes viskositet falder med stigende temperatur, viskositet øges med faldende temperatur. En væske bliver mindre tyktflydende (tyndere), når den opvarmes, og den bliver mere tyktflydende (tykkere), når den bliver kold.


Målt ved 20oC er vands viskositet 1,0, målt ved 5oC er vands viskositet 1,52. Kviksølvs viskositet målt ved 20oC er 1,55. Enheden for viskositet er Pas (pascal-sekund).


Glas

Almindeligt glas dannes ved smeltning af sand, soda og kalk. Herved dannes en ”væske”, der ved gradvis nedkøling bliver mere og mere tyktflydende og til sidst størkner. Dette sker ved ca. 600oC (glastemperaturen), afhængigt af den præcise kemiske sammensætning. Der er dannet en glas.


Læs om fremstilling af Floatglas.


Væskens viskositet lige over glastemperaturen er meget stærkt afhængig af temperaturen og derfor er det nødvendigt at have en præcis temperaturkontrol.


Glassets viskositet ved forskellige temperaturer

554ºC viskositeten er 14,5

737ºC viskositeten er 7,6

1037ºC viskositeten er 4


Ved glastemperaturen er bevægelserne af molekylerne så langsomme, at det kan tage timer for et molekyle overhovedet at flytte sig ud af stedet. Den molekylære struktur fryses derfor fast og ved yderligere nedkøling bliver bevægelserne endnu langsommere - en egentlig glas er dannet.


Molekylerne sidder ligesom de sad i væsken over glastemperaturen og man kan se igennem det. Molekylerne sidder ikke regelmæssigt som i en krystal, hvis glasset krystalliserede, ville man ikke kunne se igennem det.


Læs artiklen: Det krævede gode lunger at puste cylinderglas


Glasser

Der findes mange andre typer ”glasser”. De fleste væsker kan ved nedkøling størkne til en glas, hvis nedkølingen foregår hurtigt nok. Gør den ikke det, dannes i stedet krystaller, som er faste stoffer, hvor molekylerne sidder regelmæssigt. Alkohol og glycerin eksempelvis ”glasser” ved meget lave temperaturer, koldere end minus hundrede grader Celcius.


Bolcher befinder sig i glastilstanden.


Glas på film

Glas er en bred betegnelse, der dækker over alle væsker, som i nedkølet tilstand bliver til en hård struktur. Af smeltet sukker kan man fremstille ”glasprodukter” som ruder, flasker, vaser og lignene. Disse produkter bruges/smadres i film og på teatre for at illudere rigtigt glas.


”Kort glas”

Ved en del produktioner, oftest maskinel, stræber man efter at have et kort glas, dvs et glas hvis arbejdstemperatur ligger i et snævert interval, hvilket gør at det størkner hurtigt. Ved fx flaskeproduktion vil man at glasset skal flyde ud i en form og størkne meget hurtigt.


”Langt glas”

Omvendt taler man om et langt glas, når glasset kan formes indenfor et bredt temperaturinterval. Et langt glas er godt, når der foretages flere arbejdsprocesser inden glasset størkner fx ved kunstglasproduktion, som ofte indeholder komplicerede arbejdsprocesser.


Kilde: ”Boken om glas”, Glafo, Glasforskningsförening, Växjö.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas