« Tilbage

Floatglas

Sidst revideret aug 2022
Glasfakta

Floatglas er grundlaget for alt planglas

Produktion af glas kræver plads og rigtig meget varme. Det var Pilkington som i halvtredserne opfandt og udviklede floatglasprocessen, som revolutionerede fremstillingen af planglas og forbedrede produktkvaliteten meget betydeligt.

Læs artiklen: Floatglas ændrede glasindustrien


Nærmeste floatværk var indtil 2013 i Halmstad som fra 1976 til 2013 producerer op til ca. 6000t/uge, nu kommer al floatglas til Danmark fra Tyskland, Polen, England, Frankrig, og Benelux-landene.

Råmaterialer

Råmaterialer tilføres direkte ind i smelteovnen. Smelteovnen er opbygget af specialsten og rummer op til 2000 tons smeltet glas ved 1550°C.

Floatbadet

Glasset flyder ved ca. 1100°C ud på et bad af smeltet tin. Kanthjul fører glasset frem og danner afhængig af glasmængden tykkelsen. Jo mere råmaterialer der påfyldes tanken, jo mere flyder der over – ud på tinbadet og jo langsommere det føres hen over tinbadet jo tykkere bliver glasset. Glasset planes ud af tyngdekraften alene, i tykkelser traditionelt fra 0,4 til 19 mm med perfekte plane ”polerede” overflader.

SBi-anvisning 215:

Almindeligt floatglas fremstilles som skitseret på figur 2. Det afkøles langsomt (spændingsudglødes) for at forebygge, at der opstår væsentlige egenspændinger, der vil gøre efterfølgende skæring af glasset umulig.

Den langsomme afkøling kan dog ikke hindre, at der opstår mikrorevner i overfladen. Disse mikrorevner, ofte kaldet Griffith-revner, er bestemmende for glasoverfladens trækstyrke og medfører, at styrken afhænger af lastens varighed. Disse forhold er nærmere beskrevet i for eksempel Glas i klimaskærmen - en udredning (Munch-Andersen & Ellum, 1995). Floatglas danner lange og skarpe stykker ved brud. Floatglas forudsættes i denne anvisning fremstillet i overensstemmelse med DS/EN 572, Bygningsglas – Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas (Dansk Standard, 2012).

Kølekanal

For at undgå spændinger i glasset afkøles glasset langsomt fra ca. 600°C til ca. 100°C.

Kontrolrum

I kontrolrummet opsamles alle målinger og reguleringer for hele smelteprocessen. Kvalitetskontrol foretages for alle led af processen.

Opskæring

Under permanent kontrol (tykkelse, optisk kvalitet, fejl, o.lign.) opskæres glasset indtil nu traditionelt i mål fra 3210x6000mm til mindre enheder. Flere værker tilbyder nu både bredere og længere glas til specialformål.

Håndteringssystem

Fra hovedlinien aftages glasset automatisk til stativer, lager og pakning.

Glas levering

En trailer med specielt udstyr (Inlader) laster ca. 20 tons.

Floatglas produceres iht:

DS/EN 572-2 Bygningsglas - Basisprodukter af kalk-soda-silikatglas - Del 2: Floatglas

Glassets tykkelsestolerancer og vægt
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas