« Tilbage

LCA - Life Cycle Assesment

Sidst revideret mar 2021
Glasfakta

Produkter er en væsentlig faktor i forsøgene på at nedbringe den samlede menneskeskabte miljøpåvirkning.

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment - på dansk kaldet livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere hvilke potentielle miljøpåvirkninger og hvilket ressourceforbrug, der er knyttet til et produkt eller en service.


LCA bygger på livscyklustankegangen, hvilket vil sige at man tænker hele produktets/servicens livscyklus ind fra vugge til grav i miljøvurderingen. Det handler om at se på de ting, der sker i hele produktets livscyklus og ikke kun fokusere på en enkelt del heraf som for eksempel sin egen produktion på virksomheden. Det er netop det, der adskiller tankegangen fra den traditionelle tilgang til miljøarbejdet i virksomhederne. Ved at kigge på produkterne i et livscyklusperspektiv sikrer man, at miljøindsatsen koncentreres, hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst.LCA kan udover at bruges til at identificere potentialer for miljøforbedringer i forhold til produkter og services, også anvendes som beslutningsstøtte både politisk og industrielt.


Livscyklustankegangen og livscyklusvurderinger er et meget centralt element i den produktorienterede miljøindsats, og Miljøstyrelsen har støttet udviklingen af en række værktøjer til at støtte virksomhederne med arbejdet.


Miljøstyrelsens "Håndbog i miljøvurdering af produkter" kan ses her.


Der findes to internationale standarder, der knytter sig til LCA. Det er ISO 14040, "Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Principper og rammer" der beskriver principper og struktur, og ISO 14044, "Miljøledelse - Livscyklusvurdering - Krav og retningslinjer" der specificerer krav og vejleder.


Læs mere om Livscyklusvurdering.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas