« Tilbage

Fra vugge til.....

Sidst revideret okt 2021
Glasfakta

Bæredygtighed er et forholdsvis nyt element i CE-mærkning.

Ved ændring af Byggevaredirektiv (CPD) til Byggevareforordning (CPR) kom bæredygtighed ind som et nyt element i CE-mærkning.


Kravene til bæredygtighed er defineret som ”fra vugge til grav”. Dette fortolkes som fra produktion til bortskaffelse omfattede eventuelle påvirkninger i driftsfasen.På dansk er ændringen fra CPD til CPR sket ved:


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011: om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF


Herfra citat:

Artikel 2, Definitioner, stk. 28:

»livscyklus«: de konsekutive og indbyrdes forbundne trin i en byggevares liv, fra erhvervelse af råvarer eller frembringelse ud fra naturlige ressourcer til den endelige bortskaffelse.


I Bygningsreglement 2018 er der ikke defineret krav til dokumentation af bæredygtighed hverken på produkt eller bygningsniveau. På standardiseringsområdet er der en række standarder på vej, der anviser hvilke dokumentationsmetoder, der skal anvendes for de enkelte byggevarer.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas