« Tilbage

Energimærkningsordning for facadevinduer oktober 2020

Sidst revideret maj 2021
Glasfakta

Pr. 1. februar 2011 blev indført en energimærkningsordning for facadevinduer.

Der var tale om en frivillig mærkningsordning, der administreredes af Vinduesindustrien i henhold til aftale indgået med Energistyrelsen. Mærkningen blev foretaget i energiklasser efter en skala A-F på basis af beregningsrapport vedr. referencevinduets energitilskud, Eref, fra et notificeret eller et af energimærkningsordningen godkendt organ.

Læs artiklen "Energirammer Eref BR18".

Fra 1/2-21 er der ingen klasseopdeling, men kun A-vinduer er tilladt

Fra 2010 var der bygningsreglementet BR10 krav om, at alle nye vinduer skulle opfylde kravet svarende til Energiklasse C. Fra 2015 og igen i BR18 var kravet svarende til Energiklasse B. Ved valg af vinduer i Energiklasse A er vinduet at betragte som energineutralt i henhold til de fastsatte beregningsregler. Det lukker altså lige så meget varme ind, som det lukker ud.Klasse C eller lavere er kun lovligt i byggeri, der ikke er omfattet af BR18
Klasse B svarer til kravet i BR18
Klasse A svarer til Lavenergiklassen - er lovkrav pr 1/2 2021BR18 krav pr 1/2-21:

§ 258, stk. 1, nr. 1 og 2:
  1. For vinduer og glasydervægge må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 0 kWh/m² pr. år. Energibalancen beregnes som Eref = 196,4 x gw – 90,36 x Uw.
  2. For ovenlysvinduer og glastage må energibalancen for referencevinduet ikke være mindre end 10 kWh/m² pr. år. Energibalancen beregnes som Eref = 345 x gw – 90,36 x Uw.

Gennemgående sprosser tilladte i nogle tilfælde

I produktsystemer, som kan energimærkes efter nærværende bestemmelser, er gennemgående sprosser ikke tilladt.
Gennemgående sprosser er dog tilladt, hvis de er nødvendige af hensyn til bæreevnen eller som nødvendig adskillelse mellem 2 rudetyper.

Se artikel: Energiruder – ingen krav om energimærkning.


Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev