« Tilbage

Fuglevenlige glas

Sidst revideret okt 2023
Glasfakta

Gennemsigtigheden og refleksionen af glas gør vinduer og facader farlige for fugle

Vegetation og himmel spejles i glas og i nogle tilfælde kan fugle ikke se glasset, de flyver derfor mod glasset og kolliderer mod det. Milliarder af fugle dør på den måde hvert år. Sådan behøver det ikke at være.

Eksperter estimerer, at omkring 115 millioner fugle dør hvert år i Tyskland, fordi de ikke kan genkende ruder som sådan og flyver mod facaderne på bygninger. Læs på Glaswelt "So funktioniert Vogelschutzglas"

Designstrategier

Forskning i forebyggelse af fugles kollision med glas guider os i, hvordan man omdanner klare og reflekterende bygnings overflader til barrierer, som fugle vil se og undgå.

Vinduer i alle størrelser er teoretisk set usynlige for stort set alle fugle på grund af, hvad der er defineret som gennemflyvningsforhold, dvs. når bygningselementer i glas giver fugle en klar sigtelinje til himlen eller vegetationen på den anden side.

Der hvor det reflekterede billede i glas, er uforstyrret og blandes med de omgivende naturforhold (himmel, vegetation), oplever fugle det som en sort-hul-effekt også kendt som passageeffekt, hvor glas kan se sort ud på grund af lysforhold og skabe et hulrum eller en passage, hvorigennem fugle kan flyve.

Glas, der er synligt for og undgås af fugle, betragtes som fuglesikkert og derfor fuglevenligt. Mulige afbødningsstrategier inkluderer, at der etableres visuelle markeringer på glasset og afbrydelse af refleksioner af glasset.

Visuelle markeringer

Forskning har vist, at fugle begynder at opfatte glas på bygninger som genstande, der skal undgås, når mønsteret på glasset har en størrelse hvor der er ca. 28 cm mellem de forskellige elementer af mønstret, men mønstre, hvor afstanden er ca. 10 cm. imellem de grafiske elementer, ses endnu bedre af fuglene.

Den bedste løsning er lodrette markeringer med en afstand på 5 cm i mellem sig eller vandrette markeringer med 10 cm i mellem. Markeringerne skal være på det yderste glas af termoruden.

Anvendelsen af markeringer både lodret og vandret med en afstand på 5 x 5 cm kan være mere effektiv til beskyttelse af mindre fugle. Større afstand mellem markeringerne kan også anvendes, hvis størrelsen på markeringen øges. Produkter, der følger disse regler, har gentagne gange vist sig at reducere kollisioner og hjælpe med at undgå fuglepåflyvninger.

Markeringerne kan være direkte på overfladen enten som filmpåklæbninger, digitalt print, keramisk maling, syreætsede markering eller belægning (coatninger) - eller som mønstre på folie indbygget i lamineret glas.

Påklæbede silhuetter af rovfugle løser ikke problemet

Silhuetterne af rovfuglene, der er klistret på glasset, med gode intentioner, er desværre ineffektive. En rovfugl skal bevæge sig på sin typiske måde for at blive genkendt som en fjende af sit bytte. Af denne grund udløser fugleklistermærker ikke en flugtreaktion, og mange fugle kolliderer med ruden lige ved siden af disse klistermærker.

Afbrydelse af refleksioner

Afbrydelse af refleksioner er er et andet værktøj til at undgå, at fuglene kolliderer mod glasset. Dette kan gøres på forskellige måder:

Lovgivning og regler

Nationalt findes ingen lovgivning. I enkelte sager har Naturstyrelsen og Naturklagenævnet tidligere nedlagt forbud mod kraftigt reflekterende overflader fra tegl og solceller på tage. I enkelte sager har kommuner ønsket regulering af refleksioner i facader.

Internationale juridiske aftaler er fortsat en mulighed for at få regler der kan forhindre at fugle kolliderer mod vinduer, men uden klare direktiver, er den nuværende tendens, at der i nogle dele af verden udarbejdes og vedtages regionale og kommunale regler og lovgivning for at løse problemet.

Tyskland

I Tyskland har der siden 2017 været lovmæssige krav til byplanlægning i byer og kommuner vedrørende fuglebeskyttelse. De er forpligtet til at kontrollere fugles sammenstød med bygninger inden for rammerne af naturbeskyttelsesbestemmelser og reducere risikoen for her for. Derfor skal arkitekter og bygningsplanlæggere udvikle deres projekter fuglevenligt.

I delstaten Hessen i Tyskland er man dog gået et skridt videre og har juni 2023 indført en lov, der forbyder sammenhængende glasfacader større end 20m2. Læs mere her.

Landesbund für Vogelschutz er meget aktive og har udgivet mange publikationer om fuglevenlige glas.

Canada og USA

Et landsdækkende amerikansk føderal lovforslag (U.S. Federal Bird-Safe Buildings Act) om at sikre bygninger mod fuglekollisioner fra 2019 (H.R. Bill 919) afventer lovgivning. Dette lovforslag ville kræve, at offentlige bygninger indeholder fuglesikre byggematerialer og designstrategier.

New York City vedtog et lovforslag, der trådte i kraft i december 2019, der kræver at nye bygninger over 23 m (75 fod) opføres med fuglevenligt glas, samme regel gælder for enhver struktur over et grønt tag. Kravene gælder også fremtidige renoveringer, hvor al udvendigt glas udskiftes. Lignende statslove afventer i andre stater.

Selvom regional lovgivning næsten udelukkende er rettet mod nybygning, eftermontering og ombygning af offentlige bygninger, er håbet, at reglerne vil tjene som model og eksempel til at stimulere den samme praksis for erhvervsbygninger.

Mange counties i amerikanske stater og canadiske provinser har vedtaget specifikke obligatoriske forordninger og reguleringsbestemmelser samt anbefalinger til at forhindre fuglekollisioner mod glas på offentlige bygninger og erhvervs bygninger.

Canadian Standards Association (CSA) udgav i juni 2019 den frivillige guide Bird Friendly Building Design (CSA A460:19). Denne standardguide blev udviklet i samarbejde med nordamerikanske repræsentanter fra glasindustrien, kommunalbestyrelser, arkitekter og planlæggere samt eksperter inden for ornitologi. CSAs mål er at få denne guide vedtaget som en fuglesikker bygningskonstruktionsmetode over hele verden.

Schweiz

I Schweiz har Schweizerische Vogelwarte udgivet publikationer om undersøgelser af fuglevenlige glas. En stor redegørelse ses i publikationen ”Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht”.

Østrig

I Østrig har der Biologischen Station Hohen-Ringelsdorf, ved DI Martin Rössler bla. udført ”WIN-Versuch im Flugtunnel II” og udgivet adskillige publikationer bla. ”Vogelanprall an Glasflächen”

Strategier for fuglevenlige ruder

Undersøgelser har vist, at hvis man påfører visuelle markeringer og afbryder refleksioner i glasfacader samt minimerer lysforurening, skaber man et mere fuglevenligt miljø.

Glas og folier, der reducerer kollision fra fugle mod glas, har eksisteret i omkring 15 år. Kan sådanne foranstaltninger ikke gøres obligatoriske for relevante byggeprojekter? Det er ikke de små enfamiliehuse, der er særligt farlige for fugle, men store offentlige bygninger og erhvervsbygninger med store glasfacader.

Nyeste UV-glas

Indtil nu har tiltag der stopper fugle mod at flyve ind i refleksioner, betydet, at der har været tilføjet synlige former eller dekoration til glas. Mønstre med trykte prikker har vist sig at være yderst effektive - men påtrykte mønstre gør selvfølgelig glasset meget mindre effektivt som et udsigtsvindue!

Udfordringen har været at skabe noget, fuglene kan se, men som vi mennesker ikke kan. Et nyere spændende trin er udviklingen i at manipulere de absorberende og reflekterende egenskaber ved komplekse belægninger, der gør ruden mere termisk effektiv.

De nyeste glas - designet til at beskytte fugle - er udviklet ved at kombinere denne viden med en forståelse af, hvordan fugle ser verden: Mange fugle bruger ultraviolet lys (som er usynligt for mennesker) og bølgelængder, vi næppe kan se.

Læs om Pilkington AvisafeTM

I tæt samarbejde med fugleeksperter er der udviklet en mønstret UV-forbedret belægning, der forstyrrer refleksionen set med en fugls øjne, så de i stedet ser en barriere. Den belægning og det mønster, der er udviklet, er næppe synlige for mennesker, især indefra, så vi ser lige gennem glasset, mere eller mindre uforstyrret.

I forsøg udført af uafhængige zoologer ved fugleorganisationer i Europa og Amerika er UV-forstærkede glas lige så effektivt til at afskrække fugle fra at flyve ind i refleksioner, som glas med et fuldt synligt mønster af prikker.

Billeder til artiklen er leveret af Pilkington Floatglas AB, NSG.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas