« Tilbage

Rullebølger - Roller Wave

Sidst revideret jan 2022
Glasfakta

Hvad er Roller Wave/rullebølger?

Roller Wave/rullebølger er bølgelignende optiske forvrængninger i hærdet og varmeforstærket glas


Når glas hærdes, opvarmes floatglas i en hærdningsovn og chok-afkøles for at skabe varmeforstærket eller hærdet glas. Desværre kan denne proces skabe former for optisk forvrængning i glassets overflade.


Læs artiklen: Hærdet glas


Rullebølger er en almindelig form for en sådan optiske forvrængning. Rullebølger opstår under opvarmningsprocessen. Opvarmningen sker i en ovnsektion, hvor glasset transporteres frem på valser/ruller. Efterhånden som glastemperaturen stiger, bliver glasset blødt og bøjeligt og har en tendens til at synke lidt mellem valserne. Efter opvarmningen chokafkøles glasset. Opvarmning og afkøling skaber en kompression og spænding i glasset, som er det, der giver den ekstra styrke til glasset.


Hærdning af glas gør det muligt at anvende store imponerende store ruder og tekniske glasinstallationer, men der er risiko for, at der opstår forvrængninger på glasfladen, som ses som krusninger/rullebølger. Mængden af forvrængning kan påvirkes af glassets tykkelse og størrelse. Hvis glasset er tykt, forbliver glasset fladere, end hvis der blev brugt tyndere glas. Rullebølger lettest at identificere i glassets refleksioner set ude fra.


Læs artiklen: Optiske forvrængninger i glas.


Den optiske forvrængning kan reduceres, ikke elimineres

Der er tre hovedårsager til, at der opstår rullebølger:

Temperaturen fra varmesektionen er for høj

Rulleafstanden eller form er for stor

Rullehastigheden er for lav.


Høj udgangstemperatur fra ovn

Når glasset hærdes, er den rigtige temperatur af stor betydning. Bliver glasset for varmt, bliver kvaliteten dårlig. Kommer temperaturen tæt på 650˚C, bliver glasset blødere og er dermed mere tilbøjeligt til at synke de steder det ikke er understøttet. Jo koldere glasset kommer ud af ovnen, jo bedre kvalitet.


I nogle tilfælde kan overophedning være nødvendig for at kompensere for dårligt kantarbejde eller dårlig hulbearbejdning.


Stor afstand mellem rullerne

Der er forskelle i rulleindstillinger i hærdningsovne. Når afstanden mellem rullerne er stor, transporteres glasset en længere afstand uden støtte, hvilket skaber en visuelt større rullebølgeeffekt.


Rullehastighed

Hurtigere rullebevægelse i slutningen af opvarmningscyklussen reducerer den tid, glasset er uden rullestøtte, og forhindrer dermed rullebølger. En lav rullehastighed har det modsatte resultat.


Mindske rullebølger

Rullebølger kan ikke helt undgås, men der er forskellige områder man kan justere for at glasset bliver i en bedre kvalitet.


Nøjagtig varmestyring ved start af opvarmning

Den vigtigste enkeltfaktor til at reducere mængden af rullebølger er at undgå overophedning. Dette opnås ved bedre varmestyring i varmesektionen. Her er det vigtigt at have det nødvendige målesystem til at kontrollere glastemperaturen efter opvarmning.

Ved at reducere opvarmningstiden kan man nedsætte risikoen for at der opstår rullebølger. Eller man kan sænke ovntemperaturen og øge opvarmningstiden. Dette øger ensartetheden af opvarmningen og giver stabilitet til glaskvaliteten.


I nye ovne er der automatiske systemer, der måler glaskvaliteten og giver automatisk feedback til systemet for at ændre indstillinger for eksempel opvarmningstiden.


Kortere rulleafstand

Når der vælges en ny hærdningslinje, skal der være opmærksom på rulleafstanden. Efterfølgende er det ekstremt udfordrende at ændre det.


Det, der kan gøres ved eksisterende maskineri, er at kontrollere holdbarheden af valserne og sikre at der bruges højkvalitets valser i processen. De har en direkte indflydelse på kvaliteten.


Højere rullehastighed ved afslutningen

Nye styresystemer kan styre transportprocessen mere præcist og med forskellige hastigheder. Da glas som materiale ændrer sig under opvarmningen, er det godt at have dynamisk kontrol over hastigheden. I nogle ovne kan kontrolsystemet indstilles til forskellige rullehastigheder for forskellige glas for at forhindre rullebølger.


Måling af rullebølger

Udstyr: Eksempel på måleudstyr iht. DS/EN 12150-1:2015+A1:2019: standarden for termisk hærdet glas.


På dette punkt hviler måleuret på en top af rullebølgen. Målerens skala er placeret (roteret), så nålen peger på 0 (nul) på skalaen. Apparatet flyttes derefter igen langs sin akse, indtil måleren viser den laveste værdi. På dette tidspunkt hviler måleuret i det laveste punkt af bølgen. Aflæsningen tages derefter, og dybden af rullebølgen er forskellen mellem nulpunktet og aflæsningen.


Måleskiven er normalt indrettet således, at der opnås en positiv værdi ved at løfte profilet. Det tilrådes at passe på ikke at fejllæse dybden af rullebølgen.


Iht. DS/EN 12150-1:2015+A1:2019 Tabel 4.

Registrer tykkelsen af måleuret med en nøjagtighed på 0,05 mm. Gentag målingen flere steder over glasoverfladen.

Begrænsninger:

  • Bølgeforvrængning og rullebølgeforvrængning kan kun måles på ruder med en dimension større end 600 mm målt vinkelret på bølgen og rullebølgen.
  • Bølgeforvrængning og rullebølgeforvrængning kan ikke måles i et udelukkelsesområde, der er 150 mm fra rudens kanter, da dette er området med forskellige deformationstilstande. Apparatet bør ikke bruges i området af disse 150 mm.
  • Ruder med overordnet bue kan lægges på en flad understøtning. Dette vil tillade tyngdekraften at flade ud over den samlede bue og dermed give et sandt resultat for rullebølgen.

Maksimale tilladelige værdier for rullebølger i vandret termisk hærdet glas
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas