« Tilbage

Monteringsvejledning for ruder, Grundlag for garantiordningen

Sidst revideret jan 2023
Glasfakta

En ny monteringsvejledning fra Glasindustrien ”MONTERINGSVEJLEDNING FOR RUDER, Grundlag for garantiordningen” skal fastlægge de krav, som sikrer rudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde. 


Monteringen af vinduer skal på alle punkter overholde kravene til dræn, ventilation og afskærmning mod UV-stråling, som specificeret i monteringsvejledningen og under den forudsætning, at ruder er korrekt dimensioneret til at opfylde kravene primært til sne-, vind- og egenlast.

Den nye monteringsvejledning erstatter en tidligere anvisning, som ikke længere er tidssvarende bla kunne det i den gamle se ud som om den kun var gældende for trævinduer og kun for 2-lag. Den nye vejledning er helt opdateret mht 2- og 3-lag og materialer.

Vejledningen er baseret på ”DS/EN 12488. Bygningsglas - Anbefalinger til rudemontering - Samlingsprincipper for lodret og skrå glasmontering”.

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at ruden er monteret i overensstemmelse med den nye monteringsvejledning, eller efter monteringsmetoder godkendt af Glasindustrien.

Vejledninger er udarbejdet i henhold til DS/EN 12488

Den europæiske standard giver principper for rudemontering såvel som anbefalinger i valg af komponenter fx i rammesnit, glaslister, drænhuller osv., og for indpasning af glas i rammer af hvilket som helst materiale.


Vejledningen er som standarden gældende for alle grundlæggende typer af lodrette og skrånende rudemonteringssystemer i alle typer faste eller oplukkelige rammer i bygninger.

Vejledningen gælder ikke ilimede og klæbede ruder (DS/EN 16759).


For visse glastyper fx brandbeskyttende glas og sikringsglas, kan der være andre eller yderligere krav, regler eller anbefalinger.


Informationer fra Glasindustrien

Flere steder i vejledningen er der indsat ”rammer” med yderligere oplysninger fx henvisninger til relevante datablade og vejledninger fra Glasindustrien. De krav der er iht Glasindustriens garanti og jf. Glasindustriens ”Certificeringsbestemmelser i henhold til EN 1279 – termoruder” mht kantafstand mellem ruden og falsen, samt krav om dræn og drænhuller er også markeret som Information.


Klodser

I et særligt afsnit er gennemgået alle krav og placeringer af de forskellige typer af klodser.

Der findes flere typer klodser: Bæreklodser, styreklodser og distanceklodser og evt. udligningsklodser og midlertidige klodser.

Læs mere i artiklen: Klodser til termoruder.


Placering af klodser som funktion af vinduestype

Til sidst i vejledningen er vist med tegninger, placeringen af klodser i de mest almindelige typer af såvel faste som oplukkelige vinduer og døre (fx skyde- og foldedøre) i lodret facade og for ruder i skrå facade eller tag.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas