« Tilbage

Indvendig kondens og gasfyldte ruder

Sidst revideret nov 2022
Glasfakta

Indvendig kondens og specielt randzonekondens på termoruder har flere årsager:

Termoruder med gasfyldning har en højere overfladetemperatur på den indvendige glasoverflade, men i modsætning til luftfyldte ruder en koldere kanttemperatur ved spaceren.

Ved en gasfyldt rude reduceres den indvendige luftbevægelse (konvektion) i mellemrummet, hvilket øger transmissionskoefficienten, men den kolde gas synker mod den nederste del af ruden og bliver stående og øger risikoen for kondens ved bundprofilet.

Læs artiklen 'Udvendig kondens på termoruder'

Hvis ruden er monteret i et vinduesprofilsystem, hvor udeluften kan trænge ind under glasset i falskonstruktionen, for eksempel falsens afdræningshuller eller lignende, øger dette risikoen for kondens i randzonen.

En løsning herpå kan være at foreskrive udførelse af termoruden med varmkant-profil og kontrollere vinduesrammens Uf-værdi eller overveje montering af en 3-lags termorude med en forbedret Ug-værdi og vurdere vinduets samlede transmissionstab, Uw-værdi. Indvendig kondens og dug vil herefter sjældent opstå, og man vil få en betragtelig forbedring af varmetabet.

Luftfugtigheden i rummet bør i kolde perioder ikke overstige 30%, hvilket kan sikres med god udluftning.

I de tilfælde, hvor der ikke er placeret en varmekilde bag ruden, øger dette risikoen for dug på ruden betragteligt.

Hvor der alene opvarmes med gulvvarme er risikoen for dug og koncentreret kondensansamling størst. Det er derfor vigtigt at fokusere på rudens Uw-værdi og rudens højde, så der ikke samtidig opstår trækgener, som registreres allerede ved lufthastigheder ~0,15 m/sek.

Læs artiklen "Hvad er varm kant"
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas