« Tilbage
Facade på Søfartsskolen i Svendborg

Floatglas produceres af råvarer, der smeltes sammen

Sidst revideret mar 2023
Glasfakta

Råvarer til bygningsglas er foreskrevet i standarden: DS/EN 572-1:2012+A1:2016 Bygningsglas – Basisprodukter: glas af kalk-soda-silikat – Del 1: Definitioner og generelle fysiske og mekaniske egenskaber.


Tabel fra DS/EN 572-1

Råvarer

Bygningsglas og dermed floatglas, produceres ved høje temperaturer (1400 – 1500°C), hvor en blanding af råvarer som sand, soda og kalk smeltes sammen. Dette har været kendt, siden de første glas blev fremstillet og er fortsat hjørnestenene ved de fleste glasfremstillinger.

Se mere i artiklen: Floatglas.

De brugte råvarer kan opdeles i hovedgrupper efter deres indflydelse på glassets egenskaber:

Glasdannere

Glasdannere (basisstof som har betydning for atomopbygningen) sikrer, at det smeltede glas ikke krystalliserer ved afkølingen.

Kiseldioxid (SiO2)  sand er den vigtigste råvare og indgår med 30-80% i stort set alle almindelige typer af glas. Der er meget strenge krav til kornstørrelser/-fordeling og renhed til glassand.

Flusmiddel

Flusmidler sænker viskositeten (tyktflydende eller tyndtflydende) og dermed også smeltetemperaturen, men desværre forringes samtidig den kemiske resistens og evnen til hurtige temperaturændringer.

Natriumoxid Na2O er det almindeligste flusmiddel.

Kalcineret soda Na2CO3 og kalcineret kaliumkarbonat K2CO3, (ofte betegnet potaske) anvendes også som flusmidler.

Stabilisatorer

Stabilisatorer har som hovedopgave at øge den ved tilsætningen af flusmiddel mindre kemiske resistens til et tilfredsstillende niveau.

Kalciumoxid CaO er den oftest anvendte stabilisator, og som råvare anvendes naturlig malet kalksten eller kridt.


Magnesiumoxid MgO anvendes ofte i mindre mængder sammen med kalciumoxid. Ved at bruge Magnesiumoxid på bekostning af Kalciumoxid bliver glasset ’længere’, dvs størkner langsommere ved bearbejdningen. Derudover påvirkes krystalliseringen i glasset, så bearbejdningen-temperaturen kan sænkes uden risiko for afglasning (ved "afglasning" (devitrifikation) nedbrydes glas til mikrokrystallinske strukturer), hvilket er af betydning ved visse maskinelle processer ved produktion af bygningsglas/planglas. CaMg(CO3)2 er et mineral, der også anvendes som stabilisator.

Læs mere i artiklen: Viskositet og glas.


Aluminiumoxid Al2O3 forekommer i de fleste glas, for at undgå den korrosion det smeltede glas påvirker de ildfaste materialer i ovnen med. Ved at tilføre 1 – 2% aluminium i glasset mindskes angrebet på ovnmaterialerne. Samtidig forbedres glassets mekaniske styrke, ridsehårdhed og evne til at modstå temperaturchok. Aluminiumoxiden forbedrer også den kemiske resistens, først og fremmest mod alkaliske påvirkninger samt mindsker krystalliseringstendensen. Virkningen er størst for den første procent Aluminiumoxid, som tilsættes almindeligt glas og virkningen aftager hvis mængden øges. De vigtigste råvarer er finmalet feltspat (Na,K,Ca,Ba)(Al,Si)4O8 eller pegmatit.

Se artiklen om Safirglas - ridsefast glas.

Se artiklen: Floatglas smelteovne og udstyr.

Andre tilsætningsdele

I bygningsglas sammenhænge er de såkaldte andre tilsætningsdele de små mængder forureninger, hovedsagelig i form af jernoxid Fe2O3, som giver glasset en svag grøn farvetone. Mængden af ’jern’ afhænger af råvaresammensætningen (farver i fx sandet) og smeltningsforholdene. Øget jernindhold øger energiabsorptionen, hvilket reducerer behovet for opvarmningsenergi.

Skår

I praksis tilsættes altid skår (knust glas), dels for at forbruge eget spild (afskær fra kanter), dels for at påvirke smeltningen og for at nedsætte smeltetemperaturen.

Der kan tilsættes 20 til 30% glasskår som råvare.

Byggevare iht standarden

For at glasset kan produktmærkes (CE-mærkningen) i henhold til byggevareforordningen skal følgende krav være opfyldt:

  1. Smeltetemperaturen skal være tilstrækkelig lav, så glasset kan smelte i ovne bygget af almindelige ildfaste materialer. Maksimal smeltetemperatur ligger derfor i praksis ved 1500 – 1550°C.
  2. Glassets temperaturviskositetskurve skal passe til den aktuelle bearbejdningsmetode.
  3. Glasset må ikke krystallisere i det temperaturområde, hvor det bearbejdes.
  4. Råvarer af god kvalitet skal kunne skaffes i tilstrækkelige mængder.
  5. Råvarerne pris må ikke være for høj.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas