« Tilbage

Rengøring af glas

Sidst revideret aug 2018
Glasfakta

Der skal bruges rigeligt med vand

Den første rengøring af glas efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand for at undgå ridser forårsaget af for eksempel støv, sand og mørtel. Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Rester fra rude-mærkater eller andre mærker fjernes eventuelt med nænsom anvendelse af ”Keramikrens”.


Glas bør normalt rengøres med en fnugfri klud eller en blød børste og gummiskraber sammen med et klart ikke-slibende rengøringsmiddel, som for eksempel rent sæbevand eller et blandingsprodukt beregnet til rens af vinduer. Det kan også anbefales at bruge koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus pr. liter vand.


Overfladen på ornamentglas, ætset glas og sandblæst glas kan have skidt siddende i fordybningerne, og det kan fjernes med en blød vognbørste af nylon. Hvis glasset ikke bliver rent ved ovenstående metode, så kan man eventuelt prøve at bruge en mild syre som eddike eller et svagt opløsningsmiddel (f.eks. sprit). Pas på ikke at spilde på andre materialer. Hvis ingen af ovenstående behandlinger virker, kan det være nødvendigt, at glasset bliver skrabt rent og genpoleret, hvilket kun bør udføres af specialister. Der kan opstå optisk forvrængning, hvor overfladen af glasset har været behandlet.


Vær særligt opmærksom på:

BR18 Kapitel 9: Bygningens indretning (§ 196 - § 241)

”§ 196 Bygninger skal projekteres og udføres, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, funktionalitet og anvendelse for brugerne samt under hensyn til rengøring og vedligeholdelse.”


Hvis glasset placeres på steder, hvor det er svært at rengøre, kan man eventuelt anvende et selvrengørende glas.


Du kan læse mere i Glasindustriens publikation: Rengøring af glas, undgå ridser i glas
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas