« Tilbage

Det handler om et forbedret indeklima i de gamle kirker

Sidst revideret mar 2022
Alu Design

I mange af de gamle danske kirker oplever man problemer med komforten, når det drejer sig om indeklimaet, det trækker fra vinduerne, hvorfra der også er et stort kuldenedfald. Det heraf følgende høje varmeforbrug, med en stor varmeregning til følge, giver endvidere udtørring af kirkernes inventar. Derudover oplever man især i kirker, der er beliggende i byer, trafikstøj.


Træk og kuldenedfald

Vejrforholdene på vore breddegrader medfører store temperatur forskelle og i vinterhalvåret nedkøler udeluften hurtigt kirkerummet. De gamle vinduer er utætte og de store vinduespartier, med kun et enkelt ubehagelig. Både for dem der sidder ved vinduet, og dem der sidder længere inde i kirken.


Varmespild

For at kompensere for den kolde udendørsluft fyres der kraftigt op indendørs. Enten via centralvarme eller ved brug af elektrisk varme. Det medfører et stort og dyrt varmespild samt et unødvendigt højt CO2 udslip. Varmetabet gennem ruden kan reduceres væsentligt ved montering af et Alu Design forsatsvindue. I nogle kirker vil man omsætte en del af gevinsten til mere komfort, mens man i andre kirker vil spare store summer på energiregningen.


Billede fra Helligånds Kirken. Se flere billeder.


Udtørringsproblemer

En yderligere uheldig konsekvens af et for stort varmeforbrug, er en udtørring af kirkens dyrebare træinventar, der slår revner. Alu Designs forsatsvinduer isolerer vinduerne så godt, at varmeapparater kan indstilles til en lavere og mere jævn temperatur. Indeklimaet bliver ganske enkelt forbedret, og det til glæde for både kirkeinventar og kirkegængere.


Kondensgener

Kombinationen af det gamle utætte vindue yderst og det tætte Alu Design forsatsvindue inderst sikrer en ideel konstruktion. En konstruktion, der giver den nødvendige luftcirkulation, så kondens og isdannelse på indersiden af ruden undgås.


Luftforurening

Bykirker med utætte vinduer oplever støvgener fra både trafik og industri. Støvindtrængningen sætter sig som små partikler, der går i kemisk forbindelse med murværket og gør det porøst, mens uvurderlige kalkmalerier ødelægges. Forsatsvinduer gør vinduerne tætte og luftforureningen kan dermed minimeres.


Reducering af trafikstøj og gadelarm


Efter montering af forsatsvinduer med lyd-energiglas vil gene rende støj blive reduceret til et minimum, og der kan produceres professionelle musikindspilninger og afholdes koncerter uden forstyrrende gadestøj. Kirken vil igen opleves som et fredfyldt rum.


Læs artiklen: Alu Designs forsatsvindue til kirker og historiske bygninger.Kontakt info til leverandør


Alu Design A/S - Se profil


info|aludesign.dk
+45 3641 1466Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas