« Tilbage

Laminering af glas giver glas med mange funktioner

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta

Kombinationen med folie giver mange glastyper med et utal af funktioner. Mærkning skal følge gældende retningslinjer.


Hvad er lamineret glas?

Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 eller DS/EN ISO 12543 og består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af for eksempel PVB-folie. De enkelte glas og folielag kan have varierende tykkelser afhængigt af kravene til den færdige glaskonstruktion, ligesom de enkelte glaslag kan være floatglas, varmeforstærket eller hærdet glas.

Lamineret glas er svagere end floatglas i samme tykkelse for længere varende belastninger. Lamineret glas kan anvendes som et enkeltlags glas i konstruktioner eller indbygges i en termorude.

Der anvendes forskellige glastyper, –tykkelser og forskellige mellemlag afhængigt af de aktuelle belastninger og funktionskrav vedrørende sikkerhed, sikring, støjreduktion, brandsikring og farve med videre.

Udviklingen af folietyper betyder, at der i dag findes mange forskellige typer af mellemlag. PVB (PolyVinylButyral) er det mest udbredte. Andre folietyper som f.eks EVA-folier (EthylenVinylAcetat), ionomer plast, polycarbonat og acryl. støbelamineret glas (cast in place/resin/ giesshart) ses sjældent på det danske marked i dag. Brandbeskyttende glas findes i to hovedtyper med gel eller vandglas som mellemlag.

Typer af lamineret glasLamineret personsikkerhedsglas

Lamineret glas, hvor folien holder sammen på bruddelene ved eventuelt brud i glasset, og som dermed reducerer risikoen for at skære sig, kan klassificeres som et personsikkerhedsglas. Lamineret glas som personsikkerhedsglas klassificeres iht. DS/EN 12600,

Lamineret sikringsglas

Der findes en række forskellige typer af lamineret glas, der er konstrueret til at modstå et bestemt niveau for angreb. Til sikringsglas anvendes typisk flere lag glas samt flere lag folie. Lamineret sikringsglas er altid også et personsikkerhedsglas.

Sikringsglas, hærværk og indbrud

Disse glas er designet til at modstå hårde og skarpe stød og er klassificeret iht DS/EN 356. Bruges i vinduer der prøves iht DS/EN 1628-1630 for modstandsevne mod indbrudsforsøg og klassificeres iht DS/EN 1627.

Sikringsglas,skud angreb

Disse glas er designet til at modstå projektiler og er klassificeret iht DS/EN 1063. Bruges i vinduer der prøves for skud iht DS/EN 1523 og klassificeres iht DS/EN 1522.

Sikringsglas, eksplosion

Disse glas er designet til at modstå skadelige virkninger af utilsigtet eller tilsigtet eksplosioner iht DS/EN 13541. Bruges i vinduer der prøves og klassificeres for modstandsdygtighed mod eksplosion iht DS/EN 13123.

Lamineret brandbeskyttende glas

Lamineret flerlagsglas, hvor mindst ét mellemlag reagerer på den høje temperatur som i en dertil egnet bygningsdel giver en brandmodstandsevne iht DS/EN 13501-2.

Lamineret energiglas

Lamineret glas med en lavemissionsbelægning, der reducerer varmetabet (U-værdi). Folien påvirker ikke varmetabet.

Lamineret solafskærmende glas

Dette er en række forskellige typer af lamineret glas, der er konstrueret til at afskærme solstråling, såvel UV, lys som infrarød stråling. Afhængig af type fås forskellig g-værdi= total solenergitransmittans.

Med gennemfarvet glas
Mindst et af glaslagene er gennemfarvede og kan dermed reducere solstrålingen (typisk bilfrontruder).

Med belægning
Med en belægning som reducerer solstrålingen (g-værdi) eventuelt også i kombination med en lavemissionsbelægning (solafskærmende-energiglas) der reducerer varmetabet (U-værdi).

Lamineret med translucent folie

Lamineret glas med en translucent/mat folie lukker lys ind, men er uigennemsigtigt, som sandblæst glas.

Lamineret med farvet folie

Med en farvet folie som enten bruges af hensyn til farven eller afhængig af farve og folietype kan reducere solstrålingen (g-værdi).

Lamineret med silketryk folie

Ved at silketrykke (serigrafi) på PVB-folien, som så bliver beskyttet inde i det laminerede glas kan man i princippet trykke det motiv man ønsker, hvor man udover traditionelt silketryk har udviklet en teknologi, hvor man overfører dekor til glas fra digitale filer.

Lamineret lydreducerende glas

Lamineret glas med en særlig type folie, som giver øget lyddæmpnings egenskaber.

Lamineret cylinderbøjet glas

Lamineret glas hvor glassene er bøjet parallelt fra radier på ca. 300mm.

Hvordan beskrives tykkelsen?

Standarderne for lamineret glas foreskriver at glastykkelsen skal beskrives med en decimal, men ved særligt tykke glas vil det sjældent sige noget om glasopbygningen. Flere producenter angiver glastykkelser og folietykkelser på forskellig måde.

For sikringsglas vil man sjældent få oplyst opbygningen kun den samlede tykkelse, da det er den samlede funktion, der skal opfyldes, og der konkurreres på at opnå den enkleste og nemmeste produktionsmæssigt.

Eksempler på beskrivelse af glastykkelser:Mærkning

For almindeligt lamineret glas er der i henhold til standarderne ikke krav om mærkning! Men ønskes glasset mærket foreskriver standarderne, hvad mærket skal indeholde: Producent navn eller Produktnavn og EN 14449.

Altså ikke noget om tykkelse eller opbygning!
Det er en god ide at gøre det.
Endvidere ikke noget krav om personsikkerhedsklasse, men det kan man, så skal der stå både klasse og standardnummer: EN12600

Elevatoranlæg

Alt glas anvendt i elevatoranlæg skal i henhold til standarderne være mærket med leverandørens navn og evt. varemærke, glastype og tykkelse. Det gælder for alt glas i stolen, i stol- og skaktdøre, samt i skakten.

Fakta, laminat-tykkelser

Normale tykkelser for standard folier kommer fra den amerikanske bilindustri og er fastlagt i amerikanske standarder som 0.015 inch, 0.030 inch, 0.045 inch og 0.060 inch. I Europa som 0,38mm, 0,76mm, 1,14 og 1,52mm - eller kan være enhver kombination af tilgængelige tykkelser.

Fakta, afskærmning af UV-stråling

Uønsket UV-stråling stoppes effektivt med lamineret glas.

Fakta, personsikkerhed

Ifølge ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger” bruges lamineret personsikkerhedsglas i henhold til DS/EN 12600 i tag, loft, værn, samt ved niveauforskelle.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev