« Tilbage

Glasproduktion i Danmark fra renæssancen til nu

Sidst revideret nov 2021
Glasfakta

Glas i Danmark, historisk

I slutningen af 1500-tallet var Silkeborg-skovene Danmarks glasmageregn. Kong Frederik den 2. havde brug for glas til sine byggerier og til sine fester, og for at udnytte skovenes store mængder træ, fik kongen i 1581 sin svigerfar, Hertug Ulrik af Mecklenburg, til at sende en ”glasbrænder”, mester Liborius Trebing, og hans stab til egnen.

I perioden 1582-1598 blev der produceret store mængder glas i Silkeborg-skovene, både ”glar” (vinduesglas) og forskellige former for drikkeglas. Til Christian den 4.'s kroning i 1596 bestiltes således 26.000 drikkeglas og 10.000 vinduesglas.

Når man havde ryddet den nærmeste omegn ved glashytten for træ, som man brugte til brændsel, måtte produktionen flyttes, og i løbet af de sytten år produktionen var i gang, har der været mindst 8-9 glashytter i skovene syd for Julsø.

I 1598 stoppede Christian den 4. produktionen midlertidigt for at skåne skovene, og i 1610 blev lukningen endelig. I dag kan renæssancens glasproduktion endnu ses som store, opdyrkede lysninger i skovene, og navne som Glarbo (glasbod eller glasgård) og Hyttekær vidner om de forsvundne glashytter. Fremstilling af glas blev herefter flyttet til Norge

Glas i industrialiseringen

Holmegaard Glasværk blev grundlagt i 1825 af lensgrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe fra herregården Gisselfeld. Glasværket var Danmarks første, og produktionen var i høj grad baseret på arbejdskraft fra Bøhmen, hvor man havde den nødvendige tekniske kunnen.

1834-1857

Conradsminde Glasværk blev oprettet under godset Nørlund i Rold Skov. Fra 1840 kunne man begynde produktionen af drikkeglas i det såkaldte hvidtglas (klart glas).

1847-1849

På Bornholm forsøgte man i en korte periode at fremstille glas på Hasle Glasværk.

1852-1864

Mylenberg Glasværk blev oprettet ved Gaudrupgaard lige syd for Rold Skov. Man overtog såvel glasmagere som varesortiment fra Conradsminde Glasværk, da dette måtte lukke i 1857.

1851-1922

Aalborg Glasværk blev oprettet som en underafdeling af Conradsminde Glasværk, specielt med henblik på fremstilling af flasker,

1873-1889

Odense glasværk, glasværket producerede flasker, belysningsglas, karafler og drikkeglas.

1890-1902

Fyens glasværk producerede glas fra 1890-1902. I 1899 opkøbte de Rosdala Glasbruk i Sverige.

1902-1907

De forenede glasværker A/S opstår ved, at Fyens Glasværk i 1902 køber Aarhus Glasværk og de tre glasværker Fyens Glasværk, Rosdala Glasbruk og Aarhus Glasværk føres videre i selskabet De forenede Glasværker A/S frem til 1907. Værket havde en betydelig flaskeproduktion og et stort sortiment i belysningsglas, husholdningsglas, kander, kiksespande og meget andet brugsglas.

1907-1965

Kastrup Glasværk som bestod af De forenede Glasværker, Kastrup Glasværk og Hellerup Glasværk.

1908 Aalborg Glasværk kommer med i fusionen samlet under Kastrup Glasværk og nu findes der kun to selvstændige glasværker i Danmark Kastrup Glasværk og Holmegaard Glasværk. 1910 Begyndes en overførsel af presseglas produktionen fra Kastrup Glasværk til Odense frem til 1914 og årene frem til 1955 blev der produceret presseglas i Odense afdelingen.

1965-1976

1965 Gennemførtes der en fusion mellem Holmegaard Glasværk (Kunst- og emballageafdelingen) og Kastrup Glasværk (Kastrup, Hellerup og Odense) til et nyt selskab med navnet Kastrup og Holmegaards Glasværker A/S. Hovedaktionærerne er Carlsberg Bryggerierne, De forende Bryggerier og Elisabeth Lassen, der i 1945 arvede Holmegaard efter sin far, lensgreve Aage Danneskiold-Samsøe.

Produkterne fra Odense afdelingen blev herefter mærket med Kastrup-Holmegaard, som dog efter kortere tid blev ændret til Holmegaard of Copenhagen.

1977-1985

I denne periode produceres der under navnet Holmegaard glasværk.

1985-1990

Holmegaard Glasværk bliver i 1985 fusioneret med Den kongelig Porcelænsfabrik, der også omfattede Georg Jensen Sølvsmedie. Det nye firma fik navnet Royal Copenhagen A/S. Produkterne fra Odense afdelingen blev herefter mærket Royal Copenhagen. 1990 døde ovnene ud og lyset blev slukket for Fyens Glasværk.

Royal Scandinavia

Royal Copenhagen blev siden til Royal Scandinavia, men blev frasolgt i 2004 til udviklingsvirksomheden Ibco, der ville omdanne stedet til et oplevelsescenter. Men fabrikken gik konkurs i 2008. Bomærket blev solgt til Rosendahl Design Group, og glasværkets store glassamling på 35.000 glas (Prøvesamlingen) er nu museumsgenstande.

Holmegaard Park

I glasværkets bygninger åbnede i 2011 oplevelsescentret Holmegaard Park med blandt andet butikker og arbejdende glas- og keramikværksted. Virksomheden gik konkurs i 2012.

Det nye Holmegaard Værk

Museum Sydøstdanmark (Næstved Museum) og Næstved Kommune har med store donationer fra Realdania og andre fonde pustet nyt liv i det gamle Holmegaard Glasværk i form af museum, videncenter for design og kunsthåndværk og erhvervs- og uddannelsesprojekter. Det Ny Holmegaard blev officielt indviet i juni 2020.

Ardagh Glass Holmegaard

I Holmegård ved Næstved produceres der stadig glas, firmaet hedder Ardagh Glass Holmegaard og er en del af en international koncern der producere emballage. Virksomheden producerer emballageglas til drikke- og fødevarer. Der produceres 160.000 tons emballageglas hvert år, svarende til 2 millioner flasker og krukker i døgnet.

Læs artiklen "Der produceres stadig glas på Ardagh Glass Holmegaard".

Virksomheden forsøger at producere miljørigtigt og har en høj andel af genbrugsglas i fremstilling. Ligeledes har man sørget for, overskudsvarmen fra glasproduktionen sælges videre til det lokale fjernvarmeværk.

Læs også artiklen: Glashistorie - Planglas Metoder
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas