« Tilbage
Solafskærmende film monteret på to reuder

Eftermonteret solafskærmende film på glas

Sidst revideret aug 2021
Glasfakta
Behovet for solafskærmende vinduer vokser i takt med, at vores bygninger bliver opført med større glasarealer end tidligere. Man er glad for sollyset, men ville gerne have undgået noget af solvarmen. Producenter af termoruder og rådgivere bliver således ofte stillet spørgsmålet, om problemet kan løses ved at eftermontere solafskærmningsfilm på glasset.

Solafskærmningseffekt

Hvad er resultatet af at anvende eftermonteret solfilm på rumsiden af termoruder (overflade 4 udefra på 2-lags termorude)? Jo nærmere ydersiden jo mere refleksion af solstrålingen - og dermed lavere g-værdi jo større solafskærmning. Den indvendige overflade er således den ugunstigste overflade til fastgørelse af solfilm.

Absorption

Ved at fastgøre filmen, afhænger af refleksionsevne af filmen, bliver absorption af solstrålingen større på det glas, der vender indad. Det betyder for det inderste glas en større opvarmning og dermed en øget termisk spænding, hvilket øger risiko for brud.

Jo mere det indvendige glas opvarmes, jo varmere bliver hele termoruden. Konsekvenserne er større termisk spænding på termorudens kant og dermed også høje ekstra belastninger (risiko for termisk brud) i glasset, især i ugunstige rudeformater. Påvirkning af kantforsegling kan dermed også bevirke, at termorudens levetid afkortes.

Glasdimensionering

Når termoruden får en øget absorption, stiger spændingen i glasset, hvilket der skal tages hensyn til ved dimensionering af termoruden. Ved normal dimensionering og opbygning af solafskærmende termoruder, hvor der bruges belægninger på yderste glas, ikke film, tages der hensyn til dette. Monteres der efterfølgende solafskærmningsfilm, er der ikke taget hensyn til den øgede termiske spænding.

Læs mere i artiklen: Termisk brud.

Garanti

Hvis egenskaberne i termoruden efterfølgende er ændret på grund af eftermonteret solfilm, ophører termorudeproducentens garanti mod brud.

Æstetik

Ved eftermontage af film er der en række emner, man skal være opmærksom på.


Kompatibilitet

Det er vigtigt, at der er kemisk forenelighed mellem solfilm og de fugemasser, der bruges i termoruder og monteringen af termoruder i vinduesprofiler.

Eftermontering eller opgradering

Eftermontering af solfilm er en kompleks sag, og spørgsmålet er, om man opnår den forventede fordel og, om det er prisen værd. Prisen kan sammenlignes med en udskiftning af glasset med indbyggede dimensionerede solafskærmninger med en garanti. En ny solafskærmende energirude med alle indbyggede fordele for både indeklimaet og energiforbruget er måske både det sikreste og billigste.

Billedet i toppen af artiklen viser en bygning, hvor der indtil videre er monteret solafskærmende film på to af vinduerne. Det er de to vinduer med kraftig spejleffekt, der har fået monteret solafskærmende film.

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev