Glasfakta Kursus 13

Håndtering/opbevaring, korrekt montering samt kontrol af glas på byggepladsen.

Formål

  • Opnå større sikkerhed i at modtage, opbevare, håndtere og montere funktionsglas og undgå fejl på byggepladsen.
  • Kende til forsikringsforhold – syn og skøn.
  • Kende til arbejdsmiljøkrav ved håndtering af glas.

Glasindustriens vejledninger vedrørende emnerne gennemgåes. Der udleveres oversigter og kursusmateriale. Kurset giver deltagerne konkrete beskrivelsesforslag afhængig af funktionskrav fx iht. BR18. Der udleveres oversigter og kursusmateriale.

Kurset indeholder følgende emner:


Håndtering og opbevaring på byggepladsen

Glasindustriens garantiforhold.

Håndtering af brandbeskyttende glas.

Montering

BR18 Energi-Linjetab ved montage af vinduer.

Montage af sikkerhedsglas, sikringsglas, brandbeskyttende glas og elevatorglas.

Kontrol

Termoruders visuelle kvalitet og reklamation på vinduer.

Placering af funktionsglas

Belægningers placering, flammetest og hvordan skal termoruden vende.

Brudmønstre i glas

Almindelig float, hærdet, varmeforstærket og lamineret glas.

Skader på glas

Punkterede ruder, ridser, anløbning, termisk brud.

Hvor går det galt?

Gennemgang af relevante situationer iht. BYG ERFA

Kursets varighed: 2-3½ time afhængig af emner (inkl. 30 min. til besvarelse og uddybning af spørgsmål)

Kurset afholdes af:

Carl Axel Lorentzen, Diplomingeniør, M. IDA

M: cal@glasfakta.dk

T: 2018 5239


Kurset afholdes efter aftale hos kunden, der stiller kursusfaciliteter (projektor, lærred, evt. mikrofon mm.) til rådighed.

Kurset aftales direkte med Carl Axel Lorentzen.

Klik for pdf-fil til print.