« Tilbage

Glas i boliger herunder udestuer og vinterhaver

Sidst revideret jan 2020
Glasfakta

Vinduer og glaspartier skal leve op til bygningsreglementets energikrav.


Vinduer er arkitektoniske elementer i en bolig både set udefra og indefra. Vinduer lukker lys og varme ind, de skal samtidig kunne holde på varmen i huset. Energivinduer kan give større besparelser på varmeregningen og en forbedret komfort.

Når der vælges glas til boligen, er der forskellige funktionskrav, man kan stille til det glas, man vælger:


Energiramme i henhold til BR18:

I bygningsreglementet BR18 kap. 11 er der krav om, at bygninger, herunder boliger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug til opvarmning, køling, ventilation og belysning undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold. Tilsvarende gælder ved ombygning og andre væsentlige forandringer af bygninger.

Energiramme beregnes i henhold til BR18 ved hjælp af SBi-anvisning 213 og Be18 det vil sige med U-værdier og g-værdier.

SBi-Anvisning 213 består af beregningsprogrammet Be18 og en tilhørende vejledning, som bruges til at dokumentere, at en bygning opfylder bygningsreglementets energibestemmelser og til at udregne energibehov og energiforbrug i nybyggeri.

Isolering (U)+ Solenergi (g)

God isolering = lav U-værdi = mindre energiforbrug. Lav U-værdi giver højere overfladetemperatur = mindre kuldenedfald og kuldestråling, det vil sige, man kan sidde under og ved glasset uden ubehag. Med energiglas fås lav U-værdi og høj overfladetemperatur. U-værdi for vindue regnes efter DS418.

Afskærmning af solen er to sider af samme sag: - sollys og - solenergi (varme). Da halvdelen af solenergien er i sollysets område, vil sollyset blive dæmpet, hvis solenergien dæmpes.

Med solafskærmende energiglas reduceres den samlede mængde solenergi. Det vil sige lav g-værdi, der betyder mindre overophedning.

Definér altid minimum: U/LT/g
Det vil sige, energimærkning: U-værdi/Lys i %/ g-værdi i %

Overophedning

Normalt beregnes kun for overophedning af rumtemperaturen, men det bidrag af solenergien som kommer direkte ind og rammer overflader, vil forårsage en højere overfladetemperatur, som kan være generende, specielt hvis det er kroppen den rammer. Her kan man med fordel afskærme med indvendig solafskærmning som gardin eller persienner.

Sikkerhed

I BR18 kræves der sikkerhedsglas i både adgangsforhold og generelt (Kap. 9). BR18 henviser til ”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger.”

Konsekvensen er, at der ikke kræves sikkerhedsglas i indvendige døre, heller ikke i terrassedøre. I udvendige adgangsdøre, ved niveauspring, skal der anvendes lamineret indvendig, i glastage og ovenlys skal der anvendes lamineret glas. Alle steder, hvor glas i boligen er værn, skal der ved niveauspring bruges lamineret glas.

Termorude-beskrivelse, vinduer i bolig

Med almindelig EnergiRude:
2-lag termorude 4-15Ar-*4: Udvendig 4mm klart floatglas, 15mm argon-gasfyldt, indvendig 4mm klart *energiglas:
Energimærkning eksempelvis: 1,1/80/61.

For 3-lag m 2 x energiglas (6E-15Ar-4-15Ar-E6): 0,6/72/51

Store lodrette glaspartier, hvor der ønskes en ”klar” solafskærmning:
2-lag termorude 6**-15Ar-4: Udvendig 6mm solafskærmende-energiglas (g=ca. 40%), 15mm argon-gasfyldt, indvendig4 mm klart floatglas.
Energimærkning eksempelvis: 1,1/71/43.

For 3-lag 70/35 + indvendig energiglas (6SE-15Ar-4-15Ar-E6): 0,6/63/34

Store lodrette glaspartier,hvor der ønskes en stor solafskærmning og en svag gråtoning udefra kan accepteres:
2-lag termorude 6**-15Ar-4: Udvendig 6mm solafskærmende-energiglas (g=ca. 25%), 15mm argon-gasfyldt, indvendig 4mm klart floatglas.
Energimærkning eksempelvis: 1,1/50/27.

For 3-lag 50/25 + indvendig energiglas (6SE-15Ar-4-15Ar-E6): 0,6/45/24

Glastage:
2-lag termorude 6**-15Ar-6,4L: Udvendig 6mm solafskærmende-energiglas (g=ca. 25%), 15mm argon-gasfyldt, indvendig 6,4mm klart lamineret floatglas.
Energimærkning: 1,1/49/27.

For 3-lag 50/25 + indvendig energiglas (6SE-15Ar-4-15Ar-EL6,4): 0,6/43/24

Udestuer og vinterhaver

Udestuer, orangerier, conservatories, betragtes som uopvarmet tillægsbygninger uden radiatorer eller anden opvarmning. Vinterhaver betragtes som opvarmet som boligen, det vil sige opvarmet jævnfør BR-kravene.

Udestue med glas i tag og i facade

Normalt ønskes så stor afskærmning (= lav g-værdi) af solvarme i glastaget som muligt, men gerne lys ind, derfor tilrådes stor solafskærmning i glastaget. I de lodrette glaspartier ønskes derimod, især af hensyn til den lavtstående sol om vinteren, at der lukkes så meget sol og varme ind som muligt.

For nemheds kan man sige: Så lidt solvarme gennem tag om sommeren ved høj sol, men meget lys og solvarme ind gennem lodrette partier i forår, efterår og vinter.

Glastag:
Solafskærmende-energiglas (g=ca. 25%).

Lodrette partier:
Solafskærmende-energiglas (g=ca. 40%)

Det er vigtig at man sørger for, at udestuer kan udluftes både af hensyn til overophedning, men også for at minimere indvendig kondens.

Se mere om g-værdi og energiruder under Vinduer og døre, Energi og miljø

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev