« Tilbage

Det korrekte glas afhjælper ophedning

Sidst revideret nov 2020
Glasfakta

Glasindustrien præsenterer løsninger på de udfordringer for indeklimaet, der følger af den energibetingede stræben efter tættere huse

Der er flere temperaturmålinger i spil, når indeklimakvaliteter i et rum skal bestemmes. Rudestørrelserne i nutidens arkitektur vokser markant i den naturlige stræben efter at få mest muligt dagslys ind i rummene, det er derfor en god idé at søge sagkyndig bistand til glasvalg.

Korrekte valg af glas og kombinationer af funktioner er forudsætningerne for et tilfredsstillende indeklima. Bygningsreglementet kræver at bygninger opføres, så der under den tilsigtede brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder sig i længere tid, kan opretholdes sundhedsmæssigt tilfredsstillende temperaturer. Det betyder, at flere forudsætninger skal respekteres.

Det termiske klima bestemmes af luftens temperatur, men den bestemmes af glassets g-værdi og af den opvarmning som solstrålingen giver overfladernes temperatur. De varierer med glassets direkte bestråling fra solen, luftens hastighed og med luftens turbulensintensitet.

Lyset udgør ca. 5+% af solstrålingen

Solstrålingen er sammensat af ultraviolet stråling (UV), infrarød stråling (IR) og lys. Lyset udgør ca. 50 %. Det betyder, at man med solafskærmning, der reducerer strålingen med mere end halvdelen, også vil reducere lysmængden. I vinduer med solafskærmende glas er det solafskærmende glas monteret som det yderste glas og med belægningssiden vendt ind imod termorudens hulrum for at beskytte belægningen.

Vi har i dag glas med så mange funktioner og belægninger, at den ønskede kombination af energi og lys kan opnås. Derfor er det vigtigt at forstå, at man selv kan bidrage til at styre, hvor meget sollys, man ønsker gennem ruden.

Krav til vinduer i Bygningsreglementet

I det nye Bygningsreglementet fra 2018, BR18 stilles der krav til vinduers størrelse, placering og funktion. Der er blandt andet krav til, at beboelsesrum skal have vinduer, så man kan se ud på omgivelserne. Dagslyset skal udnyttes bedst mulig som lyskilde, gener ved direkte solstråling skal undgås, og gener ved blænding skal minimeres. Vinduerne skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning.

Beboelsesrum og køkken skal have en tilgang af dagslys så rummene er tilstrækkeligt belyste. Man skal således dokumentere at glasarealet uden skyggende forhold svarer til mindst 10% af det relevante gulvareal.

Overvejelser ved valg af vinduer og glas

Når man planlæggeren ny bolig, er der forskellige ting man skal tage hensyn til og overveje omkring vinduerne:

Ventilation

En gennemsnitlig familie producerer hver dag cirka 10 liter vanddamp, og derfor er der brug for grundig ventilation i en bolig. Det skaber ekstra fugt, når man laver mad, tager bad eller har gæster.
En udluftning ud to-tre gange dagligt med gennemtræk, er med til at sænke luftfugtigheden og fjerne de skadelige partikler fra boligen.

Se reglerne omkring vinduer i Bygningsreglementet her

Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas

x

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev