« Tilbage

Termorude certificering iht Dansk Vindues Verifikation, DVV

Sidst revideret aug 2020
Glasfakta

DVV-ordningen

DVV-ordningen er en dansk kvalitets- og garantiordning for vinduer og yderdøre. Ordningen har eksisteret siden 1977 og ejes af brancheforeningen VinduesIndustrien. Ordningen er åben for både medlemmer af VinduesIndustrien samt virksomheder, som står udenfor foreningen. På samme måde kan udenlandske virksomheder også deltage.


Termorude certificering til vinduer

Pr. 31. marts 2020 bortfaldt VinduesIndustriens certificeringsordning DRV der oprindelig startede 1. juli 2013. Den blev erstattet af en række certificeringsordninger, som alle lever op til kravene i den europæiske standard EN1279 med uvildig, ekstern kontrol.


Certificerede termoruder iht DVV garanti

På denne liste er opført rudeproducenter, der er omfattet af DVV garantien, og hvis produkter er certificeret efter EN1279 gennem en af de certificeringsordninger for ruder, som VinduesIndustrien anerkender.


Anerkendte certificeringsordninger

1. IFT Rosenheim IGU Scheme – conformity with EN1279

2. Company certification program – assessment of product conformity with EN1279

3. Swedish P-mark scheme

4. TÜV Rheinland Scheme – conformity with EN1279

5. GTC – EN1279 (Glasindustrien i Danmark´s produktcertificering for termoruder)


Krav til virksomhederne

Udover tilslutning til en anerkendt certificeringsordning for ruder, er det jf DVV-ordningen for nye vinduer og døre også fortsat et krav, at rudeleverandører er tilsluttet DVV-garantien for nye vinduer og døre og underskriver Bilag 21 – garantierklæring, herunder at rudernes termiske egenskaber er mærket i rudernes afstandsskinner samt at kvaliteten af ruderne overholder Bilag 20 om tilladelige visuelle kvalitetsafvigelser i glas og ruder.


Certificerede rudeproducenter ses på Dansk Vindues Verifikations hjemmeside.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas