« Tilbage
Styrket markedsposition SWISSPACER

SWISSPACER har styrket sin markedsposition

Sidst revideret apr 2023
SWISSPACER

Francis Cholley ser tilbage på sit første år i spidsen for SWISSPACER

Francis Cholley har været administrerende direktør for SWISSPACER siden marts 2022. Han gør nu status efter sit første år og er meget fortrøstningsfuld omkring fremtiden, hvor bæredygtig udvikling fortsat vil være et helt centralt emne.


Francis Cholley har været administrerende direktør for SWISSPACER i et år.

Det sidste år var generelt meget tilfredsstillende for producenten af varm-kant afstandsprofiler. "Som andre måtte vi også kæmpe med prisstigninger på råvarer og energi. Hvilket gør mig endnu mere glad for, at vi hele vejen igennem var i stand til at håndtere det vedvarende høje efterspørgselsniveau på trods af manglen på råvarer," fortæller Francis Cholley. Det positive tilbageblik inkluderer også lanceringen af det nye SWISSPACER Ultimate Pro, hvor det er blevet endnu nemmere at arbejde med afstandsprofilet. "Den ændrede materialesammensætning giver vores produkt endnu mere elasticitet, hvilket betyder endnu mere robuste processer i produktionen. Især producenter af meget store isoleringsglasenheder vurderer det som meget positivt ifølge testene.


Den nye afstandsstykke muliggør endnu mere robuste processer i produktionen. Især producenter af meget store isoleringsglasenheder vurderer det som meget positivt ifølge testene.

På trods af det gode første kvartal er direktøren også opmærksom på det uforudsigelige i indeværende år: "Vi kan stadig møde en nedadgående tendens, som året skrider frem, fordi renoveringsmarkedet ikke helt kan kompensere for den lavere efterspørgsel på nybyggeri - vi overvåger dette meget nøje."

Derfor er det også ekstra vigtigt, at virksomheden har fået en stærk position internationalt og nu er i stand til at realisere et betydeligt salg uden for Europa. Uanset om det er på det amerikanske kontinent eller i Asien - der er mange lande, der i stigende grad vender sig mod europæiske specifikationer og lokal knowhow. Der er også stor interesse for potentielle nye anvendelser af isoleringsglasenheder – ikke kun i klassiske vindues- og facadeløsninger. Uanset hvor, er målet at optimere termoruder med hensyn til deres egenskaber til isolering mod varme eller kulde og minimering af kondens, og her gør varm-kant afstandsprofiler en kæmpe forskel.

Bæredygtighed er fortsat det centrale spørgsmål

"Byggebranchen og især boligmarkedet er nøglefaktorer, når det kommer til at modvirke den globale opvarmning," understreger Cholley. "Jeg er fast overbevist om, at et lille CO2 aftryk hurtigt vil blive en integreret del af produktets ydeevne og konkurrenceevne. Værdier, der opnås for opførelse og drift af en bygning, er allerede nøglefunktioner - og hver komponent forventes at bidrage til dem."

Virksomheden holder også øje med, hvordan de regeringsdefinerede specifikationer for mængden af bundet CO2 i nybyggeri ændrer sig i forskellige lande. F.eks. har Frankrig nu lagt loft over den samlede mængde CO2, der må produceres ved opførelse af en bygning. "Denne udvikling vil blive styrket i og uden for Europa og have stor indflydelse på markedet," er Cholley sikker på.

SWISSPACER er en af de få producenter af afstandsprofiler, der er i stand til at levere en miljøvaredeklaration (EPD) for alle bredder af afstandsprofiler.

Især når det kommer til CO2-aftrykket, er virksomheden det klare benchmark i branchen. "Vi forfølger en strategi om at indtage en ledende rolle i spørgsmål om bæredygtighed og afkoble virksomhedernes vækst fra kulstofemissioner," forklarer Cholley. "For os betyder det, at vi reducerer vores udledning af drivhusgasser på baggrund af data fra 2017 – uanset den faktiske produktionsmængde i de kommende år. Vi stræber efter at opnå en reduktion i direkte og indirekte emissioner på omkring 30 procent. For alle andre emissioner, der afgives i løbet af produktets samlede livscyklus, såsom til transport eller affaldshåndtering, mener vi, at vi har en god chance for at reducere disse med omkring 15 procent, "siger Cholley med optimisme.


Det nye SWISSPACER Ultimate Pro kan behandles endnu lettere. Den ændrede materialesammensætning giver produktet endnu mere elasticitet.

Fordele for kunderne

SWISSPACER ser også det som en vigtig opgave at støtte kunderne bedst muligt. Det kan være med individuelt tilpasset teknisk bistand omkring udarbejdelsen af EPD'er eller udvidede digitale processer fra kundeordre til produktion og levering. "Det er sådan, vi ønsker at forbedre kundeoplevelsen, fordi det er en vigtig del af den konkurrencefordel, som SWISSPACER ønsker at tilbyde sine kunder," siger Francis Cholley.

Selv efter næsten 30 år hos Saint-Gobain er stillingen som administrerende direktør hos SWISSPACER noget særligt for Francis Cholley: "Personligt har arbejdet hos SWISSPACER givet mig mulighed for at besøge lande eller arbejde med nationaliteter, der er nye for mig. Det er altid godt at se, hvordan man kan fortsætte med at have nye og til tider udfordrende oplevelser, selv efter så mange år i branchen.Kontakt info til leverandør


SWISSPACER - Se profil


info|swisspacer.com
+41 (0)71 686 92 70Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas