« Tilbage
Swisspacer offentliggør FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

Overblik over livscyklussen for varm-kant afstandsprofiler fra Swisspacer

Sidst revideret maj 2024
SWISSPACER

FDES for varm-kant afstandsprofiler fra Swisspacer er offentliggjort

FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) for byggevarer giver oplysninger om deres indvirkning på miljøet og brugernes sundhed. Denne erklæring, som er vigtig i Frankrig, fokuserer på hele livscyklussen af et produkt. Det er et afgørende værktøj til at udvælge egnede byggematerialer til bæredygtigt byggeri. Swisspacer er en af de første på markedet til at udgive FDES, som nu er tilgængelige for Swisspacer Advance og Ultimate samt Swisspacer Georgian profiler. Swisspacer er også den eneste producent af varm-kanter profiler, der har udvidet sine EPD'er til EN15804+A2 (vugge til grav).


Swisspacer afstandsprofiler har vist sig at hjælpe med at spare energi - og dermed CO2 - i bygninger. ©Swisspacer

Siden ændringen af den franske miljøforordning VE 2020 den 1. januar 2021 har producenter af byggevarer været forpligtet til at fremlægge omfattende dokumentation for miljø- og sundhedsvirkningerne af deres produkter, FDES. Det giver oplysninger om hele livscyklussen, om alle produktkomponenter, udvinding af råmaterialer, supplerende produkter under fremstilling, installation og vedligeholdelse samt til transport og emballering.

Ud over EPD (Environmental Product Declaration) indeholder FDES også informationer om sundhed og brugerkomfort: produktets indvirkning på sundhedskvaliteten af indendørs rum og vand vurderes også. Derudover bliver bygningens bidrag til livskvalitet, herunder hygrotermisk, akustisk, visuel og olfaktorisk komfort dokumenteret. FDES skal udarbejdes af en uafhængig organisation og revideres af en tredjepart og er gyldig i fem år. Den særlige fordel: FDES giver objektive, sammenlignelige, multikriterie, kvantitative og kvalitative oplysninger. Det danner grundlag for, at arkitekter, planlæggere og bygningsejere træffer det rigtige valg for det mest bæredygtige byggeri.


Swisspacer har også opdateret sine EPD'er, og er de eneste på markedet, der har udvidet dem til at omfatte EN15804+A2 "vugge til grav“ standarden.
©Swisspacer

Swisspacer's dokumentation af livscyklussen for varm-kant profilerne understreger virksomhedens ambitioner inden for bæredygtighed: "Vores afstandsprofiler er beviseligt med til at spare energi – og dermed CO2 – i bygninger. Vi vil også løbende reducere vores CO2-aftryk i produktionen og få det udførligt dokumenteret af EPD'er og FDES," understreger Björn Kluth, Head of Sales and Marketing France hos Swisspacer.

FDES offentliggøres i den franske nationale referencedatabase for miljø- og sundhedsdata om byggevarer INIES. Ligesom de opdaterede EPD'er er den også tilgængelig og kan downloades på Swisspacer's hjemmeside.Kontakt info til leverandør


SWISSPACER - Se profil


info|swisspacer.com
+41 (0)71 686 92 70Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas