« Tilbage

Glastrappe med trin ophængt i wire

Sidst revideret jan 2015
Glasfakta

Hvis man er godt forberedt, så kan man skabe spændende glastrapper, hvor glastrinene er ophængt i wire.


Den aktuelle glastrappe er udført med glastrin ophængt i wire fra kældergulv til loftet for 1. sal.


Konstruktion kan kun lade sig gøre, når man fra starten i byggeriet, har projekteret den aktuelle glastrappe med ind i projektet. For at en sådan konstruktion kan lade sig gøre er det yderst vigtigt, at man har fokus på de kræfter, som kommer, når wirene skal spændes op. Hvis wirerne ikke er spændt tilstrækkeligt op, så vil hele konstruktionen være slap og man vil ikke trygt kunne færdes på trappen.


På glastrappen er den ene ende af glastrinene monteret på en lille vinkel, som er skjult i væggen.


Den frie ende af glastrinene er ophængt i 3 wire, som er gennemgående fra loft il kældergulv. Den enkle wire bærer 2-4 glastrin.


Valg af den aktuelle løsning kræver indarbejdning af montage- og udførelsestolerancer, hvilket har gjort processen yderst kompliceret, herunder at både konstruktionen i kældergulvet og i loftet vil bevæge sig efterhånden som belasteningen fra opspændingen af wire blev påført.


Arbejdet er udført hos privat bygherre.

Projekterende: Ole G. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma.Kontakt info til leverandør


Rådgivende ingeniørfirma Ole G. Jørgensen - Se profil


lgj|ogjoergensen.dk
86 28 37 99Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas