« Tilbage
FKM Opbevaringsglas

Glas kan benyttes som fødevarekontaktmateriale, FKM

Sidst revideret okt 2023
Glasfakta

Fødevarer kommer fra produktion til servering i kontakt med mange materialer. Materialer, der kommer i kontakt med fødevarer kaldes fødevarekontaktmaterialer, FKM, og skal være så inaktive, at de ikke påvirker fødevarekvaliteten, og ikke påvirker forbrugernes sundhed.

Fødevarestyrelsen kræver at FKM-mærkede produkter lever op til generelle lovgivningskrav om fødevaresikkerhed. Alle der producerer og emballerer fødevarer, og alle der producerer, importerer eller forhandler fødevarekontaktmaterialer og genstande, skal overholde lovgivningen vedrørende fødevarekontaktmaterialer.

I fødevareindustrien anvendes glas som emballage. Men glas anvendes også i fremstillingsprocessen af fødevarer, hvor glasset kan have kontakt med fødevarer, når glasset anvendes til blandt andet skueglas.

Derud over anvendes der glas i fødevareindustrien, der er i indirekte kontakt med fødevarer, det er glas til antirefleks- og specialglas til touchskærme, kamerabeskyttelse, og meget mere.

Læs artiklen: Fødevareglas skal kunne modstå eksplosioner.

Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer skal kunne spores gennem produktionskæden og fødevarekæden. Udover glas er der mange forskellige fødevarekontaktmaterialer som plast, metal, gummi, silikone, coatings, keramik, emaljer, træ, kork, sten, cellofan, papir og pap osv. Der indgår mange kemiske stoffer til fremstilling af disse materialer, men der indgår få til fremstilling af glas.

Producenter af glas godkendt til FKM-materiale skal dokumentere sporbarhed og at glasset ikke afgiver bly og andre giftstoffer, når de bruges i fødevareproduktion.

Regler for emballage og andre fødevarekontaktmaterialer

I Danmark er der regler, som omfatter alle fødevarekontaktmaterialer, reglerne er generelt harmoniserede EU-regler, men der er enkelte områder, hvor der er nationale danske regler, fx for afsmitning fra glas.

EU's lovgivning for fødevarekontaktmaterialer:

EU-direktiv 1935/2004/EC

Grundprincippet i Forordning 1935/2004 er, at materialer og genstande, der er bestemt til direkte eller indirekte at komme i kontakt med fødevarer, skal være så inaktive, at der ikke afgives stoffer til fødevarerne i en mængde, der kan frembyde en fare for menneskers sundhed.

Læs mere på fødevarestyrelsens hjemmeside: Fødevarekontaktmaterialer - lovstof.

Bæredygtighed

Bæredygtighed i forhold til fødevareemballage og andet FKM er i fokus hos mange forbrugere og virksomheder. Bæredygtig FKM er materialer som bioplast, biologisk nedbrydeligt plast (skal overholde plastforordningen 10/2011), genanvendt plast (skal overholde forordningen 282/2008), plast med naturlige fyldstoffer (skal overholde plastforordningen 10/2011 bilag 1). Som tilsætningsstof af naturlig oprindelse er det indtil videre kun træfibre og solsikkeskaller, der er tilladt som tilsætningsstoffer.




Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas