« Tilbage

Skader på glasoverflader - Glaspest

Sidst revideret dec 2016
Glasfakta

Glas er resistent over for svage syrer og vand, men angribes af flussyre, fosforsyre og baser. Ældre glastyper, som ofte indeholder relativt meget alkali, har mindre god resistens og kan angribes af luftens fugtighed og maskinopvaskemidler. Under disse betingelser sker en ionbytning i glassets overflade, hvorved blandt andet calcium-ioner fjernes fra glasoverfladen og efterlader små revner/defekter. Dette kaldes glassyge eller glaspest.


Glaspest ses som en tåge på overfladen

Et sådant fugtangreb viser sig først som "tåge" på overfladen. Tågen består af reaktionsprodukter, der forstærker angrebet. På et tidligt tidspunkt kan tågen fjernes ved vask, men senere kan skaden kun fjernes mekanisk, hvilket er vanskeligt og omkostningsfuldt. Glasvarer bør derfor ikke opbevares, hvor kondens kan dannes. Glaspest smitter ikke fra glas til glas.


Træthedsbrud som følge af kemisk påvirkning

Kemisk angreb kan også medføre træthedsbrud i glas, der er belastet med spænding. Således kan et brud pludselig opstå, tilsyneladende uden anledning, fordi fugtangreb har uddybet overfladefejl.


Matteret glas

I industrien bruges effekten aktivt, da ætsning af glas som giver en ensartet mattering af overfladen, sker med flussyre. Det er en meget gammel teknik som kan spores langt tilbage.


Kalkaflejringer

En anden årsag til uønsket mat glas kan være kalk, der enten sidder for længe eller som er meget koncentreret. Kalk, der dannes over lang tid vil hæfte sig i de mikroskopiske revner, der altid er i glassets overflade, og derved dannes der en hvid rand for eksempel i bunden af karafler. Randen er ikke lige til at fjerne, og når man begynder at bruge syre eller base for at fjerne den, har man skabt grobund for nye og værre angreb.


Hvidt slør på vinduesglas

Koncentreret kalk – for eksempel mørtel – vil give et lignende hvidt slør på vinduesglas. Her skal det fjernes omgående, da det ellers vil betyde en blivende forringelse af glassets gennemsigtighed, og udskiftning er eneste mulighed for udbedring.


Cirkelrunde hvide pletter

En lidt mere sjælden variant er cirkelrunde hvide pletter med en lille nist i midten. Den lille nist er et brændemærke i glasset som giver grobund for kalk- eller syreangreb. På vinduer stammer mærket ofte fra gnister fra en vinkelsliber som rammer glasset, mens det på drikkeglas kan stamme fra eksempelvis stjernekastere.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas