Glasfakta - marts 2023

Skal sammenhængende glasflader større end 20 m² fremover forbydes - i Hessen, Tyskland?

Den planlagte nye Naturbeskyttelseslov for Hessen i Tyskland indeholder forslag om forbud mod glaskonstruktioner med gennemgående glasflader større end 20 m². Hensigten med forbuddet er at nedsætte antallet af tilfælde, hvor fugle flyver ind i glasfacaderne og dør.

Lovudkastet er blevet præsenteret for parlamentet i Hessen ved en førstebehandling og henvist til udvalget for Miljø, Klimabeskyttelse og Landbrug; høringen af ​​eksperter og foreninger er planlagt i en efterfølgende procedure.

Bundesverband Flachglas (BF) og Verband Fenster + Fassade (VFF) har sammen med fem andre glas- og facadeforeninger i en fælles udtalelse kommenteret på lovudkastet, som man finder upræcist, mangelfuldt og ikke muligt at gennemføre i praksis. Man er helt enige i formålet og henviser til, at der for at beskytte fugle mod at kollidere med glas i facader findes effektive tiltag, som også kan implementeres i store glaskonstruktioner, og som allerede anvendes med succes.

Vi holder øje med udviklingen i Hessen.

Ny Quickguide fra Vinduesindustrien

VinduesIndustrien har opdateret publikationen Quickguide - Vinduer. De nye klimakrav er med i publikationen, der også omfatter love og regler i BR, Energimærkningsordningen for facadevinduer og reglerne for CE-mærkning.

70 års jubilæum og fuldendt generationsskifte

KRONE Vinduer markerer sit 70-års jubilæum ved at indtræde fuldt ud i Dovista Gruppen. Det glidende generationsskifte blev indledt i 2016 og har vist sig som en stor gevinst for begge parter.

Saint Gobain med nye online-værktøjer til valg af de perfekte ruder

For bedre at imødekomme kundernes behov udvikler Saint-Gobain Glass sit rude konfigurationsværktøj til en række digitale tjenester: Calumen® Suite. Onlineværktøjer der giver fagfolk mulighed for at finde den bedste løsning til deres projekter.

Holdbarhed er vigtigst, når boligejere køber vinduer og døre

En ny undersøgelse foretaget af Inwido viser, at holdbarhed prioriteres højest, når boligen skal have nye vinduer eller døre.

Velux samler udviklingen i Østjylland

Velux' eksisterende trælager i Østbirk omdannes til "LKR Innovation House" og skal være nyt hovedsæde for bæredygtighed og kreativitet.

Ny strategisk EU støjkortlægning 2022

Støj fra trafikken på større veje, større jernbaner, i større lufthavne samt i større byområder herunder støj fra store virksomheder kortlægges hvert femte år i alle EU-medlemslande.


Brandguiden, nyt værktøj til byggeriets rådgivere

DBI har publiceret et nyt hjælpeværktøj til byggeriets rådgivere, som skal gøre det nemt og overskueligt at holde styr på brandsikkerheden. Guiden er et supplement til BR18 og skal bl.a. hjælpe med at sikre, at brandrådgivere og arkitekter, ingeniører, entreprenører og håndværkere taler samme sprog.

De seneste artikler fra Glasfakta

Planlagte messer og events
Afmeld nyhedsbrev her Problemer med at læse denne mail? - Klik her