« Tilbage

Trykudligning i termoruder

Sidst revideret apr 2021
Glasfakta

DEFINITION: Udluftningsrør eller kapillærudluftningsrør indsættes i afstandsprofilet på en termorude for at lade den forseglede termorude ”trække vejret” under interne og eksterne trykændringer.


Anvendelse af trykudligningrør

Brugen af udluftnings- eller kapillarrør i termoruder har altid været et kontroversielt emne. De er blevet brugt med succes i mange år til at aflaste trykforskelle i termoruder, før der blev brugt gasfyldninger. Kontroversen handler om, hvorvidt de er effektive til at holde fugt ude af termoruden, og om termorudeproducenter er i stand til at indsætte og forsegle dem ordentligt.


Baggrund

Årsagen til ønsket om at udligne trykforskelle i termoruder er dels æstetiske (bulede ruder), dels for at undgå brud i ruderne pga klimalast. Se mere om klimalast i artiklen: Klimalasten opstår i termorudens hulrum.


Levetid

De fleste producenter i Danmark har undgået anvendelsen, først og fremmest fordi vi, til forskel fra vores nabolande, ikke har bjerge og montagesteder over 600 m over produktionsstedet. Imidlertid har lejlighedsvis svære forsendelses-, håndterings- og glasforhold dikteret, at det er nødvendigt, at de skal installeres. I disse tilfælde er der ikke givet nogen garanti. I dag er der stadig diskussion om at deres anvendelse vil reducere forventet levetid for en termorude. Graden af levetidsreduktion afhænger af:

 1. Mængde og udgangspunktet for tørheden af tørremiddel i termoruden.
 2. Hvor godt røret er forseglet ved indsættelsespunktet gennem afstandsprofilet.
 3. Om den udvendige ende af røret er forseglet efter slutmontage eller lades åben.
 4. Rørets indvendige diameter.
 5. Rørets længde, hvis den er åben.
 6. Eksponering af termoruden inden forsegling af røret.
 7. Termorudens eksponering under drift (tørt eller vådt klima).

Ved fremstillingen af termoruder med trykudligning kræver det kontrol og viden om ovenstående forhold. Så ofte vil beslutningen om at bruge eller ikke bruge udluftningsrør i termoruderne være overladt til slutbrugeren.


Hvis man beslutter at anvende udluftningsrør, er der flere faktorer, man skal huske på.

 1. Hvis man vil have termoruder til at forblive plane under alle forhold, og vælger at bruge "åbne" rør, så forvent kortere termorude-levetid , større enheder vil have kortere levetid end mindre enheder - dog kan man muligvis ikke se dette forhold i praksis.
 2. Hvis man vil øge levetiden for termoruden, når man bruger udluftningsrør, skal man lade rørene være åbne, indtil de når deres endelige destination, lade dem komme i ligevægt, og så forsegle rørene, så vil termoruderne være plane i starten, men efter at rørene er forseglet, vil planheden variere med ændringer i temperatur, atmosfærisk tryk og vindbelastning. Hvis rørene er forseglet grundigt og korrekt, vil termorudernes levetid være længere end med "åbne" rør, men afhænger af de forhold, som termoruderne bliver udsat for, før rørene forsegles.
 3. Spar ikke på tørremiddel, og vær ekstra forsigtig ved forsegling omkring røret, hvor det kommer ind i termoruden.
 4. Brug ikke åbne udluftningsrør eller kapillarrør i gasfyldte enheder - gassen lækker ud.
 5. Kontakt din leverandør af belagt glas for at kontrollere, om et bestemt belagt glas kan bruges i termoruder med udluftningsrør. Hardcoatede-produkter kan normalt bruges med åbne rør, selvom termorudelevetiden er reduceret. Med softcoatede-produkter skal rørene generelt forsegles, når termoruderne når ligevægt/planhed er nået ved deres slut brugssted. Dette vil hjælpe med at beskytte belægningen samt forbedre levetiden.

”Lukkede” udluftningsrør til montage i høj højde kan anvendes i termoruder, der indeholder de fleste energiglasbelagt glas, forudsat at rørene åbnes i installationshøjden, får lov til at stabilisere sig i fire til seks timer og derefter forseglet med butyl for at sikre lufttæt integritet. Denne procedure hjælper med at beskytte belægningen samt forbedre levetiden og kan udføres på modtagelsestidspunktet i installationshøjden eller på arbejdsstedet. Permanent åbne udluftningsrør bør ikke bruges og anbefales aldrig.


Igen, hvis du kan undgå brugen af udluftning eller kapillarrør, skal du gøre det.


Se mere om udluftningsrør og et nyere produkt i artiklen: SWISSPACER Air udligner trykket i termoruder.
Andre artikler

Søgning

Her kan du søge efter specifik viden om glas